Dr. Adriana Elena Vulcu

Cercetător ştiinţific III

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 123
Locație: Clădirea A, Biroul A1.05
E-mail: adriana.vulcu[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Electrochimie, Ştiinţa materialelor şi nanomaterialelor
  • Sinteza de grafene şi grafene dopate cu heteroatomi şi/sau nanoparticule metalice
  • Dezvoltarea de catalizatori pe bază de nanomateriale pentru reacţia de oxidare a metanonului (MOR), respectiv reacţia de reducere a oxigenului (ORR)
  • Sinteza şi caracterizarea materialelor hibride pe bază de nanoparticule metalice şi compuşi organici/ grafene
  • Prepararea şi caracterizarea de (bio)senzori electrochimici

Educație

MSc în Biotransformări Celulare 2007 – Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Biologie şi Geologie, Cluj-Napoca, România
PhD în Chimie 2015 – Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Cluj-Napoca, România