Dr. Maria Ștefan

Cercetător ştiinţific II

 

Departament:Fizica sistemelor nanostructurate
Grupul de Cercetare: Materiale nanocompozite cu proprietăţi ajustabile

Telefon: (+40)264-584037, int. 215
Locație: Clădirea C, Biroul C2.01
E-mail: maria.stefan[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Știinţa și ingineria materialelor, Nanomateriale, Chimie anorganică, Fotocataliza
  • Materiale compozite nanostructurate–sinteză, caracterizare, proprietăţi, aplicaţii în protecţia mediului și medicină
  • Preparare de materiale pe bază de oxizi metalici dopați cu metale tranziționale și pământuri rare prin diferite metode de preparae: sol-gel, poliol, precipitare, micele inverse
  • Studiul interfeţelor în materialele composite pe bază de nanoparticule magnetice și semiconductori cu structura core-shell
  • Depunere filme subțiri prin  PLD
  • Fotocataliza utilizând diferite sisteme de materiale nanocompozite
  • Metode de investigare a materialelor avansate​​

Educație

MSc în electrochimie aplicată 2003 – Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România
PhD în chimie 2008 – Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România