Dr. Roxana-Diana Pașca

Cercetător ştiinţific III

 

Departament: Fizica moleculară și biomoleculară
Grupul de Cercetare: Tehnologii Moleculare și Biomoleculare

Telefon: (+40)264-584037, int. 217
Locație: Clădirea B, Biroul B1.05
E-mail: roxana.pasca@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Chimie Fizică
  • Termodinamică chimică: aprecierea stabilităţii moleculelor prin calcule cuanto-chimice (HyperChem, Gaussian 9.0W, GaussView 5.0) și dinamică moleculară (VAMD/NAMD, GROMACS)
  • Determinări de energii de reacţie şi constante de echilibru
  • Calorimetrie diferenţială de baleiaj (DSC)
  • Chimia coloizilor şi interfeţelor: studiul nanoparticulelor metalice şi a nanocompozitelor prin metode imagistice (AFM, TEM/SEM, fluorescenţă) şi spectroscopie (UV-Vis, FTIR)
  • Depunere de filme subţri folosind:  tehnica Langmuir-Blodgett (LBT), tehnica de epitaxie moleculară (MBE), de nanolitografie (NIL) și spin-coating

Educație

MSc în Chimie Avansată 2010 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
PhD în Chimie 2013 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
PhD student în Fizică – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România