Dr. Mihaela Mic

Cercetător ştiinţific III

 

Departament: Fizica moleculară și biomoleculară
Grupul de Cercetare: Sisteme Moleculare şi Biomoleculare Complexe

Telefon: (+40)264-584037, int. 181
Locație: Clădirea B, Biroul B1.06
E-mail: mihaela.mic@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Fizică atomică, moleculară și chimică, Chimie fizică
  • Calorimetrie de titrare izotermă (ITC). Studiul unor sisteme moleculare şi biomoleculare.
  • Caracterizarea interacțiunilor intermoleculare – compuși de incluziune bazați pe ciclodextrine
  • Investigarea proceselor de recunoaștere şi autoorganizare moleculară
  • Designul și sinteza receptorilor moleculari care prezintă capacitatea de a lega selectiv diferite specii cationice
  • Caracterizarea nanoparticulelor polimerice receptive la stimuli și testarea aplicabilității acestora în procesele de eliberare a medicamentelor

Educație

Master în fizică 2003 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
Doctorat în fizică 2007 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România