Dr. Olivian Marincaș

Cercetător ştiinţific III

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Amprentare Izotopică, Elementală și Moleculară

Telefon: (+40)264-584037, int. 143
Locație: Clădirea A, Biroul A2.11
E-mail: olivian.marincas[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Chimie analitică, Cromatografie, Spectrometrie de masă, Siguranța alimentară, Chimia mediului
  • Dezvoltarea și validarea de noi metode de analiză prin tehnici GC-MS, HPLC-UV, HPLC-MS
  • Prelucrarea probelor prin extracție din matrici complexe (apă, aer, sol, produse cosmetice, băuturi alcoolice, produse alimentare, uleiuri esențiale) prin diferite tehnici: SPE, ASE, SPME
  • Calitatea produselor alimentare şi nealimentare
  • Originea geografică a produselor alimentare
  • Dezvoltarea de metode noi în tratarea apelor reziduale
  • Poluanții organici din mediul înconjurător

Educație

MSc în Chimie Organică Avansată  2007 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
PhD în Chimie 2016 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România