Dr. Maria Coroș

Cercetător ştiinţific II

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 121
Locație: Clădirea A, Biroul A1.07
E-mail: maria.coros@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Chimia materialelor avansate, Chimie supramoleculară, Chimia compuşilor naturali
  • Sinteza, caracterizarea și aplicațiile unor materiale nanocompozite pe bază de structuri de carbon (în special grafene)
  • Funcţionalizarea nanostructurilor de carbon
  • Sinteză de liganzi organici

Educație

MSc în Chimie Organică 2004 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
PhD în Chimie Organică 2010 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România