Dr. Paula Bulieris

Cercetător ştiinţific III

 

Departament: Fizica moleculară și biomoleculară
Echipa de Cercetare: Tehnologii Moleculare și Biomoleculare

Telefon: (+40)264-584037, int. 169
Locație: Clădirea B, Biroul B1.04
E-mail: paula.bulieris@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Biochimia proteinelor
  • Mecanismul de împachetare al proteinelor de membrană
  • Biologie structurală
  • Caracterizarea biomoleculelor prin tehnici biochimice și biofizice
  • Dezvoltarea de noi aplicații bio-medicale bazate pe dendrimeri și peptide antimicrobiene

Educație

MSc în Biologie Celulară și Moleculară 1998 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
PhD în Biologie 2007 – Universitatea Konstanz, Germania