Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Cercetător Științific gradul III, specializarea Fizică

Anunţ concurs – Cercetător Științific III

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 28 mai 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.
Data și locul desfășurării concursului: 31 mai 2021, sediul INCDTIM.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Îngrijitor clădiri

Anunţ concurs – Îngrijitor clădiri

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 27 mai 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Cercetător Științific

în cadrul proiectului de cercetare științifică cu titlul „Metanarea CO2 folosind catalizatori cu structură mezoporoasă ordonată pe bază de / derivaţi din MOF-uri” – CO2-OMC, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-1447, contract TE 161/01.11.2020.

Anunţ concurs – Cercetător Științific

Conținut dosar de concurs Cercetător Științific

Tipul contractului: perioadă determinată, mai 2021 – octombrie 2022, normă parțială (2 ore/zi).

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 13 mai 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Data și locul desfășurării concursului: 14 mai 2021, ora 10:00 , sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.

Rezultat concurs – Proces verbal


Comisia de evaluare declară pe candidatul Ioan Dorel Pop admis.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Ofițer de serviciu

Anunţ concurs – Ofițer de serviciu

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 7 aprilie 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de promovare pe următoarele grade profesionale:

Anunţ concurs promovare pe grade profesionale

Arhivă anunțuri

Rezultat concurs:

Cercetător Științific gradul III


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Cercetător Științific gradul III, specializarea Fizică

Anunţ concurs – Cercetător Științific

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 7 aprilie 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Rezultat concurs selecție:

Asistent Cercetare

Comisia de evaluare declară pe ambii candidați, István Ferenc Tóth și Narcisa Laura Nechita admiși.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează selecție pentru ocuparea unui post de:

Asistent Cercetare cu normă parțială

în cadrul Proiectului de cercetare științifică cu titlul „Caracterizarea și ajustarea pulsurilor laser prin experiment, software de reconstrucție și oglindă adaptivă / Pulse-MeReAd”, contract ELI_03/01.10.2020.

Anunţ concurs – Asistent Cercetător

Conținut dosar de concurs Asistent Cercetare

Tipul contractului: perioadă determinată, martie 2021 –  septembrie 2023, normă parțială (4 ore/zi).

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 1 martie 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Rezultat concurs selecție:

Asistent Cercetare

Comisia de evaluare declară pe candidata Ioana Andreea Brezeștean admisă.


Cercetător științific

Comisia de evaluare declară pe candidata Carmen Tripon admisă.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea a două posturi:

Asistent Cercetare (Membru-Doctorand) – 1 post
Cercetător Științific – 1 post

în cadrul Proiectului de cercetare cu titlul “Platformă de nanoscreening bazată pe tehnica SERS pentru monitorizarea activității antibioticelor de ultimă generație asupra patogenilor cu rezistență la antibiotice la nivel unicelular”, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-0910.

Anunţ concurs – Asistent Cercetător și Cercetător Științific

Conținut dosar de concurs Asistent Cercetare

Conținut dosar de concurs Cercetător Științific

Tipul contractului: normă parțială (2 ore/zi), perioadă determinată (1 aprilie 2021 – 14 septembrie 2022).

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 22 martie 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.