Proiecte internaționale

RoNaQCI – Dezvoltarea primei infrastructuri de comunicaţii cuantice din România
Responsabil Proiect INCDTIM: Zârbo Liviu, Tip Proiect: Digital Europe Programme Data de început: 01.01.2023 Data de încheiere: 30.06.2025.
TDIH -Transylvania Digital Innovation Hub
Responsabil Proiect INCDTIM: Raita Oana, Tip Proiect: Horizon Europe Data de început: 01.10.2022 Data de încheiere: 30.09.2025.
InsBIOration - Interfețe bio-inspirate pentru dezvoltarea materialelor multifazice degradabile de generație următoare
Responsabil Proiect INCDTIM: Filip Claudiu, Tip Proiect: 2022-2025 M-ERA.NET Data de început: 28.06.2022 Data de încheiere: 30.01.2025.
x-Pic - eXtreme ultraviolet to soft-X-ray Photonic Integrated Circuits
Director Proiect: Toșa Valer, Tip Proiect: H2020-EU.1.2.1. Data de început: 01.04.2021 Data de încheiere: 31.03.2025.
GrafTiD - TiO2 nanotubes/ graphene-based nanomaterials to address the emerging contaminants pollution
Director Proiect: Socaci Crina, Tip Proiect: NO Grant – Collaborative Research Projects Data de început: 01.09.2020 Data de încheiere: 31.03.2024.
Polsens - Nanostructured microfluidic analytical platform for dual SERS-electrochemical detection of emerging environmental pollutants
Director Proiect: Cosmin Farcau, Tip Proiect: NO Grant – Collaborative Research Projects Data de început: 01.09.2020 Data de încheiere: 31.08.2023.
Modeling thermal processes inside a datacenter
Number 84 (Order 268/20.05.2020), number 87 (Order 269/20.05.2020),
Responsabil Proiect INCDTIM: Trușcă Radu, Responsabil Proiect JINR Laboratory: Dr. Adam Sanda, Tip Proiect: Cooperare bilaterală România-Rusia Data: 2020
Development of Hardware-Software Environment at LIT-JINR and INCDTIM-Cluj
Number 81 (Order 268/20.05.2020), number 84 (Order 269/20.05.2020),
Responsabil Proiect INCDTIM: Fărcaș Felix, Responsabil Proiect JINR Laboratory: Dr. Adam Gheorghe, Tip Proiect: Cooperare bilaterală România-Rusia Data: 2020
Calcul cuantic cu superpoziții de stări coerente
Responsabil Proiect: Buimaga-Iarinca Luiza, Tip Proiect: P3-3.2 Orizont 2020-Quantera H2020, Data de început: 01.03.2020. Data de încheiere: 28.02.2023.
REFLOW - constRuctive mEtabolic processes For materiaL flOWs in urban and peri-urban environments across Europe
Responsabil Proiect: Bot Adrian Persoană de contact: Raita Oana, Tip Proiect: H2020 Data de început: 01.06.2019 Data de încheiere: 31.05.2022.
BANDPASS - Carbon quantum dots/graphene hybrids with broad photoresponsivity
Responsabil Proiect: Socaci Crina, Tip Proiect: ATTRACT Third Party Project 907 Data de început: 20.05.2019 Data de încheiere: 20.05.2020.
The impact assessment of metal/metal salts on crops
Number 28 (Order 267/20.05.2020), number 62 (Order 268/20.05.2020), number 65 (Order 269/ 20.05.2020)
Responsabil Proiect INCDTIM: Soran Maria-Loredana, Responsabil Proiect JINR Laboratory: Culicov Otilia Ana, Tip Proiect: Cooperare bilaterală România-Rusia Data: 2019-2021
The impact assessment of metal / metal oxide nanoparticles on wheat
Number 57 (Order 397 / 27.05.2019), number 55 (Order 396 / 27.05.2019), number 30 (Order 395 / 27.05.2019)
Responsabil Proiect INCDTIM: Soran Maria-Loredana, Responsabil Proiect JINR Laboratory: Culicov Otilia Ana, Tip Proiect: Cooperare bilaterală România-Rusia Data: 2018-2019
Structural investigations of ferrofluids in bulk and interfaces by neutron scattering methods
Responsabil Proiect: Turcu Rodica, Tip Proiect: Cooperare bilaterală România-Rusia Data: 2015 - 2020
Researches for the elucidation of the binding mechanism of molecular hydrogen to Metal Organic Framework (MOF) compound MIL-101
Responsabil Proiect: Blăniță Gabriela, Tip Proiect: Cooperare bilaterală România-Rusia Data: 2015 - 2020
Developments of Hardware - Software Environment at LIT-JINR and INCDTIM- Cluj
Responsabil Proiect: Fărcaș Felix, Tip Proiect: Cooperare bilaterală România-Rusia Data: 2014 - 2019
Modeling thermal processes inside a datacenter
Responsabil Proiect: Truşcă Mihail Radu Cătălin, Tip Proiect: Cooperare bilaterală România-Rusia Data: 2014 - 2019
Optimizarea plumbului reciclat pentru aplicații la bateria auto
Responsabil Proiect: Rada Simona, Tip Proiect: PN III Cooperare bilaterală România-China Data de început: 01.06.2018 Data de încheiere: 31.12.2019.
MEMOS - Metal doped metal-organic frameworks for energy storage
Responsabil Proiect: Blăniță Gabriela, Tip Proiect: PN II, Joint Research Project Data de început: 01.05.2016 Data de încheiere: 30.11.2019.
Methods, Algorithms and Software for Modeling Physical Systems, Mathematical Processing and Analysis of Experimental Data
Responsabil Proiect: Fărcaș Felix, Tip Proiect: Cooperare bilaterală România-Rusia Data: 2014-2018.
Analiza evoluției microstructurii ceramicilor pe bază de zirconia prin tehnici de investigare cu neutroni
Responsabil Proiect: Rada Simona, Tip Proiect: PN III Cooperare bilaterală România-Rusia Data de început: 01.04.2018 Data de încheiere: 31.12.2018.
Investigarea electrozilor reciclați de la bateria auto folosind tehnici moderne de împrăștiere cu neutroni
Responsabil Proiect: Rada Marius, Tip Proiect: PN III Cooperare bilaterală România-Rusia Data de început: 01.04.2018 Data de încheiere: 31.12.2018.
SUBSTIT-AD-SINT - Substituirea aditivilor alimentari sintetici cu componenți bioactivi extrași din resurse naturale regenerabile
Responsabil Proiect: Soran Loredana Maria, Tip Proiect: Bilateral Data de început: 15.09.2016 Data de încheiere: 31.08.2018.
Mobilitate tânăr cercetător din diaspora
Responsabil Proiect: Morari Cristian, Tip Proiect: PN III Proiecte de mobilitate pentru cercetatori Data de început: 04.05.2018 Data de încheiere: 20.05.2018.
Tehnici moderne de investigare cu radiație sincrotonică a structurii ceramicilor avansate pe bază de zirconia
Responsabil Proiect: Rada Simona, Tip Proiect: PN III Cooperare bilaterală România-China Data de început: 01.12.2017 Data de încheiere: 31.03.2018.
Oportunități de investigare cu radiație sincrotonică a structurii electrozilor pe bază de plumb obținuți din reciclarea bateriilor uzate
Responsabil Proiect: Rada Marius, Tip Proiect: PN III Cooperare bilaterală România-China Data de început: 01.12.2017 Data de încheiere: 31.03.2018.
Investigarea prin metode moderne a inter-relației structura-proprietăți luminescente în sisteme vitroase pe bază de plumb dopate cu ioni de europiu
Responsabil Proiect: Zagrai Mioara, Tip Proiect: Cooperare bilaterală România-China Data de început: 01.12.2017 Data de încheiere: 31.03.2018.
Characterization of nanomaterials using modem neutron scattering methods
Responsabil Proiect: Pană Ovidiu, Tip Proiect: Cooperare bilaterală România-Rusia Data: 2015 - 2017
A study by nuclear-physical methods of mass transfer processes with the localization of charge carriers in nano structured dispersed Zr02-based systems
Responsabil Proiect: Almășan Valer, Tip Proiect: Cooperare bilaterală România-Rusia Data: 2015 - 2017
Development of chemical and biochemical laboratory for multifunctional use in IBR-2M reactor experiments
Responsabil Proiect: Lazăr Diana, Tip Proiect: Cooperare bilaterală România-Rusia Data: 2015 - 2017
ReBat - Baterii regenerabile cu electrozi vitroceramici obținute prin reciclarea acumulatorilor auto
Responsabil Proiect: Rada Simona, Tip Proiect: PN III Cooperare bilaterală România-China Data de început: 01.10.2016 Data de încheiere: 31.12.2017.
CONTAGRI - Determinarea contaminanților în produse agroalimentare utilizând metode moderne de Spectrometrie de Masă sau Immunoassay
Responsabil Proiect: Dehelean Adriana, Tip Proiect: Cooperare bilaterală România-China Data de început: 01.10.2016 Data de încheiere: 31.12.2017.