Brevete

1. Compozitie de nanostructuri pe bază de nanoparticule de ZnO dopate cu Fe și PHBV și procedeu de obţinere de filme de acid polilactic acoperite cu acesta, RO134634
M. Ștefan, M. Rapa, O. Pană, D.C. Vodnar, E. Matei, D.G. Barta, A. Popa, D. Toloman, C. Leoștean, S. Macavei

2. Copolimer esteric pe bazǎ de acid tartronic şi procedeu de obţinere, RO132147
Alexandrina Nan, Ioana-Coralia Feher

3. Copolimer pe bază de chitosan și procedeu de obținere al acestuia, RO 133503
Iolanda-Veronica Ganea, Alexandrina Emilia Nan, Rodica Paula Turcu

4. Creuzet rotativ cu omogenizare îmbunătățită pentru obținerea aliajelor metalice, RO 131515
Cristian Tudoran, Ioan Mișan, Adrian Bot, Gabriel Popeneciu, Alexandru Biriș, Dan Lupu

5. Dispozitiv şi instalaţie de măsură fotopiroelectrică, destinat evaluării şi monitorizării proprietăţilor termice ale substanţelor condensate, RO 130583
Pop Mircea, Ovidiu Pană

6. Material compozit pe bază de oxid de grafenă destinat restaurărilor dentare, RO 132533
Moldovan Marioara, Pruneanu Stela Maria, Socaci Crina-Anca, Roşu Marcela-Corina, Saroşi Liana Codruţa, Cuc Stanca, Prodan Doina

7. Nanostructuri magnetice pe bază de polimer funcționalizat cu agenți chelatici, RO 134031
Iolanda-Veronica Ganea, Alexandrina Emilia Nan, Rodica Paula Turcu

8. Procedeu de obținere a gazului de sinteză prin reformarea cu dioxid de carbon și abur a metanului la temperaturi scăzute, catalizată de Ni/Al2O3 cu structura poroasă bimodală, RO 133832
Lazăr Mihaela Diana, Dan Monica Alexandrina Diana, Miheț Maria

9. Procedeu de preparare a ceramicilor zirconia parțial stabilizate cu alți oxizi, RO 132713
S. Rada, M. Zagrai, M. Rada, E. Culea, M. Manole, R. Hendea

10. Sistem de control continuu, automat al procesului de exfoliere electrochimică a barelor de grafit în pulsuri de curent pentru obținerea grafenelor, RO 133496
Mirel Valentin, Pogăcean Florina, Coroș Maria, Pruneanu Stela Maria

1. Instalaţie pentru obţinerea automatizată a probelor omogene de aliaje, RO 131581
Cristian Tudoran, Ioan Mișan, Adrian Bot, Gabriel Popeneciu, Lupu Dan

2. Procedeu de fabricare a iaurtului cu valoare biologică înaltă, 1497/18.06.2020
Popescu Liliana, Ghendov-Mosanu Aliona, Sturza Rodica, Patras Antoanela, Lung Ildiko, Opriș Ocsana, Soran Loredana

3. Procedeu de obținere a unui material nanocompozit pe bază de grafene și porfirină utilizat pentru modificarea unui electrod pentru detecția pirocatechinei din soluții apoase, RO 132196
Coroș Maria, Socaci Crina, Pruneanu Stela, Pogăcean Florina, Roșu Marcela, Măgerușan Lidia

4. Procedeu de obţinere a unor materiale pe bază de nanoparticule de argint şi antociani obţinuţi din extracte naturale, RO 130666
Liliana Olenic, Adriana Vulcu, Camelia Groșan, Simina Dreve

5. Procedeu de obținere a unui dispozitiv microfluidic plasmonic pe bază de nanoparticule bipiramidice de aur, BI 133447
Monica Focsan, Andreea Campu, Simion Astilean, Teodora Murariu, Ioan Turcu

6. Procedeu de sinteză a structurii metal-organice MIL-101(Cr), RO 132757 B1
Gabriela Blăniță, Dan Lupu, Oana Grad, Ioan Mișan, Ioan Coldea, Diana Lazăr, Gheorghe Borodi, Dan Monica

7. Reactor cu plasma rece pentru obținerea combustibilului biodiesel, RO 131043
Cristian Tudoran, Vasile Surducan, Emanoil Surducan, Nicolae Dădârlat, Nicoleta Toșa

8. Sistem portabil pentru obținerea rapidă a combustibilului biodiesel, RO 131127A2
Cristian Tudoran, Vasile Surducan, Emanoil Surducan, Nicolae Dădârlat

1. Aplicator de microunde cu arie de detectori integrată pentru măsurarea temperaturii, RO131080
Vasile Sursucan, Emanoil Surducan, Dorin Dădârlat

2. Întrerupător optic pe bază de galiu cu aplica ții multiple, RO 126715
Radu Brătfălean

3. Metodă de ataşare covalentă a monozaharidelor pe suprafe țe cu grupări hodroxil, RO 129983
Nan Alexandrina, Turcu Rodica, Liebscher Jürgen

4. Procedeu de ob ținere a gazelor bogate în hidrogen prin reformarea catalitică a glicerinei la temperaturi scăzute, RO 131787
Lazăr Diana, Dan Monica, Miheț Maria

5. Procedeu de obținere a unui nou material nanocompozit cu aplicare în detec ția electrochimica a ionilor de Pb2+, RO 131442
Măgerușan Lidia, Socaci Crina, Coroș Maria, Roșu Marcela, Pogăcean Florina, Stela Pruneanu

1. Recuperator de energie din unda de siaj pneumatic a autovehiculelor în mișcare pe autostrăzi, RO 132726,
Adrian Bot, Emil Bruj, Vasile Rednic, Sergiu Pogăcian, Dan Zotoiu

2. Procedeu de fabricare a desertului de brânză funcțional, MD 1289 Z 2019.06.30,
Lung Ildiko, Opriș Ocsana, Soran Loredana, Stan Manuela, Ghendov-Modsanu Aliona, Popescu Liliana, Sturza Rodica

3. Procedeu de fabricare a cremei de brânză funcționale, MD 1290 Z 2019.06.30,
Lung Ildiko, Opriș Ocsana, Soran Loredana, Ghendov-Modsanu Aliona, Popescu Liliana, Sturza Rodica

4. Sistem adeziv cu utilizare în stomatologia restaurativă în combinație cu materiale din clasele giomerilor, compozitelor și cimenturilor ionomere fotopolimerizabile, RO 130609,
Prejmerean Cristina, Moldovan Mărioara, Prodan Doina, Buruiana Tinca, Silaghi-Dumitrescu Laura, Sarosi Codruța, Vlassa Mihaela, Colceriu-Burtea Loredana, Hodisan Ioana, Boboia Stanca, Dădârlat Dorin, Streza Mihaela, Agapescu Camelia

5. Compoziție de giomer fotopolimerizabil, RO 132534,
Prejmerean Cristina, Moldovan Mărioara, Prodan Doina, Buruiana Tinca, Silaghi-Dumitrescu Laura, Sarosi Codruța, Vlassa Mihaela, Colceriu-Burtea Loredana, Hodisan Ioana, Boboia Stanca, Dădârlat Dorin, Streza Mihaela, Agapescu Camelia

6. Bloc de stabilizare şi control destinat alimentării curentului de filament al magnetroanelor, RO 130089,
Vasile Surducan, Emanoil Surducan, Angela Limare

7. Materiale compozite pe bază de TiO2-Pt/oxid de grafenă și TiO2-Pt/oxid de grafenă redus pentru fotodegradarea coloranților de tip azoic din ape, RO 131970,
Roșu Marcela, Coroș Maria, Socaci Crina, Măgerușan Lidia, Pogăcean Florina, Pruneanu Stela

8. Nanoparticule de magnetită stabilizate cu acid (N-fosfonometil)imidodiacetic şi dopate cu ioni ai pământurilor rare, RO 131770,
Nan Alexandrina, Turcu Rodica

9. Procedeu ṣi instalaţie pentru activarea structurilor metal-organice, RO 131775,
Dan Lupu, Ioan Coldea, Ioan Mișan, Diana Lazăr, Gheorghe Borodi, Gabriela Blăniță

1. Procedeu de preparare a unui material compozit pe bază de grafene şi nanoparticule bimetalice şi utilizarea acestuia, RO 130085
Stela Pruneanu, Alexandru Biriş, Diana Lazăr, Maria Coroş, Florina Pogăcean

2. Dispozitiv de reducere a pierderilor în reţelele de apă cu defecţiuni aflate în imposibilitate momentană de remediere, RO131580
Surducan Vasile, Surducan Emanoil, Blăniţă Gabriela, Gligan Nicolae

3. Dispozitiv pentru conectarea unui aparat fotografic la o incintă de tratament în câmp de microunde de putere pentru preluarea în timp real a imaginilor probei procesate, RO129276
Emanoil Surducan, Vasile Surducan

4. Procedeu de fabricare a cremei de brânză funcționale, nr. 10183
Lung Ildiko, Opriş Ocsana, Soran Loredana, Ghendov-Modsanu Aliona, Popescu Liliana, Sturza Rodica

5. Procedeu de obţinere a materialelor hibride pe bază de nanoparticule de aur şi antociani, RO 130210
Olenic Liliana, Vulcu Adriana, Groşan Camelia, Dreve Simina

1. Recuperator de energie din unda de siaj pneumatic a autovehiculelor în miscare pe autostrazi A/00151
Adrian Bot, Emil Bruj, Vasile Rednic, Sergiu Pogacian, Dan Zotoiu

2. Recuperator de energie din unda de compresie pneumatica a autovehiculelor în miscare în tuneluri rutiere A/00150
Adrian Bot, Emil Bruj, Vasile Rednic, Sergiu Pogacian, Dan Zotoiu

3. Ansamblu complex pentru conversia energiei solare în energie termica si electrica A/01092
Emil Bruj, Adrian Bot, Vasile Rednic, Sergiu Pogacian, Bogdan Belean, Ioan Misan, Teodora Murariu, Gabriela Rosca

4. Procedeu de sinteza a structurii metal-organice MIL-101(Cr) Nr. A/01027
Gabriela Blanita, Dan Lupu, Oana Grad, Ioan Misan, Ioan Coldea, Gheorghe Borodi, Diana Lazar, Dan Monica

5. Metoda si dispozitiv pentru studiul adeziunii la smalt si dentina a materialelor de restaurare dentara A/00298
Streza Mihaela, Stefan Gergely, Bogdan Belean

6. Matrice de senzori de temperatura pentru caracterizarea omogenitatii incalzirii alimentelor Nr. A01026
Vasile Surducan, Emanoil Surducan, Camelia Neamtu

7. Poliester continând în structura grupari carboxil Nr. A/00807
Nan Alexandra

8. Procedeu de preparare a unui material compozit pe baza de grafene si nanoparticule bimetalice si utilizarea acestuia Nr A/00481
Stela Pruneanu, Alexandru Biris, Diana Lazar, Maria Coros, Florina Pogacean

9. Grila metalica cu geometrie optimizata pentru electrodul pozitiv din acumulatorii plumb-acid Nr.A/00567
Cristian Morari, Adrian Bot, Luiza Iarinca, Murariu Teodora

10. Grila metalica pentru electrozii pozitivi din acumulatoarele plumb-acid optimizata în vederea minimizarii consumului de material în procesul de fabricatie Nr.A/00568
Cristian Morari, Adrian Bot, Luiza Iarinca, Murariu Teodora

11. Catalizator de trioxid de fier granule pentru conversia termo-catalitica a acidului sulfuric la dioxid de sulf Nr A/00023
Axente Damian, Balla Ancuta, Cristina Marcu

12. Procedeu de preparare electrochimica a unui nou material compozit pe baza de grafene si porfirina si aplicatia acestuia Nr. A/00208
Maria Coros, Crina Socaci, Stela Pruneanu, Pogacean Florina, Marcela Rosu, Lidia Magerusan

1. Procedeu de obtinere a gazelor bogate în hidrogen prin reformarea catalitica a glicerinei la temperaturi scazute Nr. A / 00523
Lazar Diana, Mihet Maria, Dan Monica

2. Dispozitiv de încalzire cu microunde Nr. A/00853
Emanoil Surducan, Vasile Surducan, Camelia Neamtu

3. Circuit de conditionare a semnalelor analogice, comandat digital si sistem de achizitie a unui semnal conditionat Nr A/00796
Mircea Pop

4. Material compozit pe baza de oxid de grafena destinat restaurarilor dentare, Nr. A/00901
Moldovan Marioara, pruneanu Stela Maria, socaci Crina-anca, rosu Marcela-corina, sarosi Liana Codruta, cuc Stanca, Prodan Doina

5. COPOLIMER ESTERIC PE BAZA DE ACID TARTRONIC Nr. A/00719
Alexandrina Nan, Ioana Feher

6. Materiale compozite pe baza de TiO2-Pt/oxid de grafena si TiO2-Pt/oxid de grafena redus pentru fotodegradarea colorantilor de tip azoic din ape Nr. A/00731
Marcela Rosu, Maria Coros, Crina Socaci, Lidia Magerusan, Florina Pogacian, Stela Pruneanu

7. Procedeu de realizare a unui electrod de carbune sticlos modificat cu un ansamblu nanostructurat pe baza de nanoparticule de aur si L-cisteina a 2011 00635
Stela Pruneanu, Florina Pogacean, Liliana Olenic, Valer Almasan

8. Procedeu si instalatie pentru activarea structurilor metal-organice Nr. A 00665
Lupu Dan, Coldea Ioan, Misan Ioan, Lazar Diana, Borodi Gheorghe, Blanita Gabriela

9. Nanoparticule de magnetita stabilizate cu acid (N-Fosfonometil)imidodiacetic si dopate cu ioni ai pământurilor rare Nr. A/00679
Nan Alexandrina, Turcu Rodica

10. Metoda si instalatie pt. Reciclarea dioxidului de sulf si oxigenului intr-o instalatie pt producerea izotopului 15N prin schimb izotopic in sistemul (NO, NO2)(g) – HNO3(s) RO-BOPI 8/2016
Axente Damian, Ancuta Balla, Cristina Marcu, Stefan Gergely

11. Antena de banda larga si antena redresoare realizata cu aceasta antena pentru colectarea electrosmogului si conversia lui în energie electrica Nr. A/00553
Surducan Emanoil, Surducan Vasile, Neamtu Camelia

12. Automat mobil pentru micro-irigare cu masurarea umiditatii solului si functionare autonoma Nr. A00654
Surducan Vasile, Surducan Emanoil

13. Procedeu de preparare si aplicare in detectia electrochimica a unui nou material nanocompozit pe baza de chitosan si grafene dopate cu atomi de azot Nr. A/00311
Magerusan Lidia, Pruneanu Stela, Socaci Crina, Rosu Marcela, Coros Maria, Pogacean Florina

1. Materiale pe baza de nanoparticule magnetice de tip magnetita acoperite cu strat dublu anorganic Brevet de inventie Nr. A/00978
Cîrcu Monica, Petran Anca, Turcu Rodica

2. Nanostructuri magnetice pe baza de caolinit. Brevet de inventie Nr. A/01017/2015
Nan Alexandrina, Turcu Rodica

3. Materiale compozite de tip clusteri magnetici acoperiti cu straturi anorganice multipleBrevet de inventie Nr. OSIM A/00995
Petran Anca, Cîrcu Monica,Turcu Rodica

4. Sistem portabil pentru obtinerea rapida a combustibilului biodiesel Brevet de inventie Nr. A/00833
Cristian Tudoran, Vasile Surducan, Emanoil Surducan, Dorin Dadârlat

5. Reactor cu plasma rece pentru obtinerea combustibilului biodiesel Brevet de inventie Nr. A/ 00792
Cristian Tudoran, Vasile Surducan, Emanoil Surducan, Tosa Nicoleta, Dorin Dadârlat

6. Microwave heating device (Instalatie de incalzire cu microunde) Brevet de inventie Nr. WO2015177244_A1
Surducan Vasile, Surducan Emanoil, Neamtu Camelia

7. Dispozitiv si procedeu pentru determinarea distributiei de curent in grilele electrod ale surselor electrochimice de putere Brevet de inventie Nr. A/00745
Morari Cristian, Mihaela Streza, Cristian Tudoran

8. Instalatie pentru obtinerea automatizata a probelor de aliaje omogene Brevet de inventie Nr. A/00415
Ioan Misan, Lupu Dan, Biris Alexandru, Adrian Bot, Gabriel Popeneciu, Cristian Tudoran

9. Sistem de alimentare pentru releu electronic Brevet de inventie Nr. a2009-00365
Surducan Vasile, Surducan Emanoil

10. Sistem electronic de comanda a unui motor pas cu pas unipolar RO 128962
Surducan Vasile, Surducan Emanoil

1. Compozite structuri metal-organice poroase/structuri de carbon pentru stocarea hidrogenului Brevet de inventie nr RO 125846/19.08.2014
Blanita Gabriela, Lupu Dan, Biris Alexandru, Misan Ioan, Popeneciu Gabriel, Coldea Ioan, Ardelean Ovidiu

2. Nanoparticule magnetice functionalizate cu unitati glucidice si procedeul de preparare al acestora Brevet de inventie nr RO 128567/19.08.2014
Nan Alexandrina, Turcu Rodica, Craciunescu Izabell

3. Instalatie de incalzire cu microunde European patent grant request EP 14305749.5/20.05.2014
Surducan Emanoil, Surducan Vasile, Neamtu Camelia

4. Dispozitiv si instalatie de masura fotopiroelectrica, destinat evaluarii si monitorizarii proprietatilor termice ale substantelor condensate Cerere de brevet nr A/00109/12.02.2014
Pop Mircea, Ovidiu Pana

5. Procedeu de realizare a unui electrod de carbune sticlos modificat cu un ansamblu nanostructurat pe baza de nanoparticule de aur si L-cisteina Brevet de inventie nr RO 129261-A2, 28.02.2014
Stela Pruneanu, Florina Pogacean, Liliana Olenic, Valer Almasan

1. Procedeu de preparare a unor compozite structura metal-organice/structura de carbonBrevet de inventie nr RO 126098/30.08.2013
Blanita Gabriela, Lupu Dan, Ardelean Ovidiu, Lazar Mihaela, Borodi Gheorghe, Misan Ioan, Coldea Ioan, Biris Alexandru, Popeneciu Gabriel
2. Materiale hibride pe Baza de Nanoparticule de Aur si Antociani Obtinuti din Extractele Naturale ale Fructelor din Familia Adoxaceae si Cornaceae Cerere de brevet nr A/00805
Olenic Liliana, Vulcu Adriana, Grosan Camelia, Dreve Simina
3. Procedeu de obtinere a unui senzor amperometric pentru detectia apei oxigenate, pe baza de electrod pasta de carbune modificat cu un zeolit natural modificat cu cupru Brevet de inventie nr RO 128064/30.10.2013
Gligor Delia Maria, Varodi Codruta, Maicaneanu Andrada, Muresan Liana
4. Prepararea unui material compozit pe baza de grafene si nanoparticule bimetalice Cerere de brevet Nr A/00481
Stela Pruneanu, Al. R. Biris, Diana Lazar, Maria Coros, Florina Pogacean
5. Bloc de stabilizare si control destinat alimentarii curentului de filament al magnetroanelor Cerere de brevet Nr A/00573
Surducan Vasile, Surducan Emanoil
6. Aplicator de microunde cu arie de detectori integrata pentru masurarea temperaturiiCerere de brevet Nr A/00774 / 17.10.2014
Vasile Surducan, Emanoil Surducan, Nicolae Dadarlat
7. Metoda de atasare covalenta a monozaharidelor pe suprafete cu grupari hidroxil Cerere de brevet Nr A/00407
Nan Alexandrina, Turcu Rodica, Jurgen Liebscher
8. Procédé d’évaluation de la profondeur d’une fissure par thermographie infrarouge à détection synchrone  French Patent Application No. 052185
Christine Boue, Gieles Tessier, J-p Roger, Mihaela Streza