Amprentare Izotopică, Elementală și Moleculară

Direcţiile de cercetare principale ale grupului se încadrează în două mari domenii de specializare inteligentă, şi anume:

i) bioeconomie şi
ii) energie, mediu și schimbări climatice.

În cadrul acestor tematici generale, în care versatilitatea spectrometriei de masă şi-a găsit o largă aplicabilitate, există mai multe subdomenii în care membrii grupului au dezvoltat direcţii de cercetare. Între acestea, cele mai recente aplicaţii pot fi grupate astfel:

 1. Trasabilitatea şi autentificarea alimentelor şi băuturilor în raport cu originea geografică şi botanică, atât cu ajutorul markerilor recunoscuţi (profil izotopic şi elemental), cât şi prin tehnici emergente, metabolomica;
 2. Controlul calităţii alimentelor şi băuturilor, în ceea ce priveşte:
  • Identificarea adulterării unor alimente şi băuturi prin adaosul de substanţe nepermise în raport cu specificaţiile înscrise pe etichetă (apă exogenă, zahăr/etanol exogen);
  • identificarea şi cuantificarea unor compuși organici (ex. reziduuri de pesticide) şi anorganici (metale cu potential toxic).
 1. Aplicaţii ale spectrometriei de masă în industria cosmetică: estimarea calităţii uleiurilor esenţiale, identificarea unor compuşi organici și anorganici de interes specifici, de la materia primă la produsul final;
 2. Schimbări climatice, poluare la nivelul biosferi terestre, atmosferei şi a mediului marin;
 3. Investigarea potenţialului unor resurse naturale: ape minerale, ape geotermale, surse de metan;
 4. Testarea migrării ionilor metalici din materiale care intră în contact cu alimentele, în diverşi simulanţi alimentari.

Lider de Grup

Dr. habil. Dana Alina MĂGDAŞCercetător Științific I
Domeniu de expertiză: Biotehnologii.

Membri:

Drd. Zoltán BALÁZSCercetător Științific
Domeniu de expertiză: .

Dr. Florina Dorina COVACIUCercetător Științific III
Domeniu de expertiză: Chimie analitică, Chimie organică, Gaz-cromatografie.

Dr. Gabriela Ioana CRISTEACercetător Științific II
Domeniu de expertiză: Spectrometria de masă pentru rapoarte izotopice.

Ioana CUREANTehnician

Maria DAVIDAsistent Cercetător
Domeniu de expertiză: .

Dr. Augusta Adriana DEHELEANCercetător Științific II
Domeniu de expertiză: Spectrometrie de masă cu plasma cuplată inductiv (ICP-MS).

Dr. Ioana Coralia FEHER Cercetător Științific II
Domeniu de expertiză: Chimie analitică, Cromatografie, Spectrometrie de masă, Siguranța alimentară, Chimia mediului, Chemometrie.

Dr. Cornelia Veronica FLOARE-AVRAMCercetător Științific III
Domeniu de expertiză: Chimie analitică, Cromatografie, Spectrometrie de masă.

Ariana-Raluca HAŢEGANAsistent Cercetător
Domeniu de expertiză: .

Dr. Olivian Ciprian MĂRINCAŞCercetător Științific III
Domeniu de expertiză: Chimie analitică, Cromatografie, Spectrometrie de masă, Siguranța alimentară, Chimia mediului.

Ing. Valentin Raul MIRELInginer de Dezvoltare Tehnologică I
Domeniu de expertiză: Inginerie electrică, Tehnica vidului, Electronică si telecomunicații  Inginerie medicală, Știința materialelor, nanomateriale, nanotehnologii.

Dr. Zaharie MOLDOVANCercetător Științific I
Domeniu de expertiză: Fizică atomică, moleculară și chimică, Chimia mediului, Spectrometrie de masă, Cromatografie de gaze, Cromatografie lichidă de înaltă performanță (HPLC).

Dr. Csilla MÜLLER MOLNÁRCercetător Științific III
Domeniu de expertiză: Fizică biomoleculară, Spectroscopie optică, Spectroscopie Raman și SERS, Spectroscopie UV-VIS, Controlul alimentelor, Monitorizarea mediului.

Nicoleta PETRICĂTehnician

Dr. Romulus Horaţiu PUŞCAŞCercetător Științific III
Domeniu de expertiză: Fizică atomică și moleculară, Tehnica vidului.

Dr. ing. Cezara Mariana VOICACercetător Științific III
Domeniu de expertiză: Chimie analitică, Inginerie chimică, Asigurarea calităţii.

Titlu: Evaluarea calitativă a uleiului de lavandă prin analiza compuşilor volatili

Compoziţia chimică uleiului de lavandă este complexă, putându-se identifica până la 118 compuşi volatili. Numărul lor depinde foarte mult de soiul plantei, de originea geografică, dar şi de climat.

Calitatea uleiului este evaluată prin determinarea concentraţiei componenţilor majoritari (acetat de linalil şi linalool), dar şi a compuşilor minoritari (camfor).

Pentru cuantificarea componenţilor din uleiul de lavandă, s-a devoltat şi optimizat o metodă analitică bazată pe tehnica de separare gaz-cromatograf cuplat cu spectrometru de masă, capabilă să identifice până la 99% din compuşi. Au fost optimizate condiţiile de separare, şi-anume debit gaz purtător, coloană, program de temperatură, iar moleculele au fost identificate utilizând procesul de fragmentare cu ajutorul spectrometrului de masă.

Tehnica analitică GC/MS permite separarea şi cuantificarea componenţilor uleiului de lavandă cu o precizie ridicată, lucru care permite o valorificare mai bună a uleiului de lavandă.

Marincaş, O., Feher, I., 2018. A new cost-effective approach for lavender essential oils quality assessment. Industrial Crops and Products 125, 241-247.


Titlu: Trasabilitatea laptelui şi a brânzeturilor utilizând tehnicile IRMS şi ICP-MS coroborate cu metode statistice

Conceptul de trasabilitate reprezintă un sistem integrat de controlul şi siguranţă al unui produs pe tot parcursul lui, de la producţie şi până la intrarea în posesia consumatorilor.

Asigurarea unui control riguros, cu ajutorul unor metode analitice unanim recunoscute la nivel European, reprezintă un aspect foarte important pentru consumatori, dar şi pentru producătorii oneşti, a căror produse trebuie protejate de eventuale fraude, aceste produse fiind mai ieftine şi mai slabe din punct de vedere calitativ.

Amprentarea izotopică şi elementală a laptelui şi a brânzeturilor a condus la obţinerea primelor baze de date, cu ajutorul cărora s-au construit modelele chemometrice capabile să diferenţieze laptele şi brânzeturile provenite din diferite ferme din zona Transilvaniei, dar şi provenite de la specii diferite (vaca, oaie).

Această abordare integrată a acestor produse, este de interes pentru producătorii de lapte şi brânzeturi din Transilvania, care doresc să îşi ateste specificitatea produselor. Această caracteristică are dublu rol, pe de-o parte le aduce recunoaştere la nivel European, iar pe de altă parte îi protejează de produse falsificate.

Magdas A., Feher I., Cristea G., Voica C., Taraban A., Mihaiu M., Cordea D.V., Bilteanu V.A., Dan S.D., 2019. Geographical origin and species differentiation of Transylvanian cheese. Comparative study of isotopic and elemental profiling vs. DNA results, Food Chemistry 277, 307-313.
Magdas A., Dehelean A., Feher I., Cristea G., Romulus P., Dan S.D., Cordea D.V., 2016. Discrimination markers for the geographical and species origin of raw milk within Romania, International Dairy Journal, 61, 135-141

 1. În cadrul unor Acțiuni COST
  • CA18225 – Taste and Odor in early diagnosis of source and drinking Water Problems
  • TD1407 “Network on Technology-Critical Elements – from Environmental Processes to Human Health Threats”.
 1. Cooperări în cadrul clusterelor clujene
  • AgroTransilvania Cluster
  • Cluster Mobilier Transilvan
 1. Colaborări cu industria în cadrul Proiectului cu titlul „Creșterea capacităţii de transfer tehnologic şi de cunoştințe a INCDTIM Cluj în domeniul bioeconomiei TTC-ITIM”, nr. 18/01.09.2016, competiţia POC, Axa1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Actiunea 2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.
  • Dezvoltarea unei noi game de vase emailate cu proprietăţi benefice asupra sănătăţii, Contract subsidiar Nr. 278/10.04.2019
  • Amprentarea şi trasabilitatea unor noi sortimente de brânzeturi produse în Transilvania, Contract subsidiar Nr. 279/23.04.2019