Dr. Gabriela Blăniță

Cercetător ştiinţific II

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 121, 147
Locație: Clădirea A, Biroul A1.01, Laboratoare A3.01, A3.14
E-mail: gabriela.blanita[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Chimie organică, Chimie-fizică, Chimia materialelor, Tehnologiile hidrogenului
  • Sinteza de materiale
  • Materiale poroase nanostructurate: structuri metal-organice, nanostructuri de carbon
  • Materiale hibride
  • Caracterizare: compoziţie chimică, structură, proprietăţi texturale
  • Structuri metal-organice: sinteză, caracterizare, aplicații
  • Stocarea hidrogenului

Educație

MSc în Chimia Compușilor Heterociclici 1996 – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
PhD în Chimie Organică 2010 – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România