Dr. Cornelia Veronica Floare-Avram

Cercetător ştiinţific III

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Amprentare Izotopică, Elementală și Moleculară

Telefon: (+40)264-584037, int. 143
Locație: Clădirea A, Biroul A2.11
E-mail: veronica.avram[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Chimie analitică, Cromatografie, Spectrometrie de masă
  • Dezvoltare şi optimizare metode de analiză pentru determinarea poluanţilor organici în probe de apă
  • Studiul eliminării unor poluanţi organici din apă prin adsorbţia pe materiale cu porozitate controlată
  • Dezvoltare si optimizare metode de analiză pentru autentificarea şi controlul calităţii alimentelor şi băuturilor

Educație

MSc în Metode moderne pentru controlul calităţii şi evaluarea mediului 2002 – Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, România
PhD în Chimie 2015 – Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, România