Tematici:

Echipa INCDTIM ca parte a clusterului ATLAS-România participă la experimental ATLAS de la Large Hadron Collaider-Cern Geneva.
Principalele activități cuprind:

  • Exploatarea, mentenanța și upgradarea detectorului ATLAS de la LHC Cern Geneva
  • Prelucrarea datelor furnizate de detectorul ATLAS în cadrul site-ului Grid RO-14-ITIM, parte a federației România-LCG

 

 

Lider de Echipă

Ing. Gabriel POPENECIUCercetător Științific II
Domeniu de expertiză: .

Membri:

Dr. Bogdan BELEANCercetător Știinţific II
Domeniu de expertiză: Știința calculatoarelor, Electronica și telecomunicații.

Dr. ing. Felix FĂRCAŞInginer de Dezvoltare Tehnologică II
Domeniu de expertiză: Grid Computing, Networking Infrastructure.

Ing. Cristian Andrei LUPȘEInginer de Dezvoltare Tehnologică III
Domeniu de expertiză: .

Alexandru MIŞANTehnician

Ing. Ioan MIŞANInginer de Dezvoltare Tehnologică I
Domeniu de expertiză: .

Drd. ing. Iuliu NADĂŞInginer de Dezvoltare Tehnologică II
Domeniu de expertiză: Ingineria materialelor, Inginerie medicală, Inginerie electrică, Telecomunicații, Inginerie mecanică, Mecatronică și robotică.

Ing. Jefte NAGY Inginer de Dezvoltare Tehnologică III
Domeniu de expertiză: Electronică și electrotehnică de calcul, Proiectare CAD, Modelare 3D, Telecomunicații, Simulare cu element finit, Calculatoare, Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor, Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică.

Ing. Sergiu POGĂCIANInginer de Dezvoltare Tehnologică I
Domeniu de expertiză: Inginerie electrică, Inginerie energetică, Electronică, telecomunicații și nanotehnologie.

Drd. ing. Gabriel ROȘCAInginer de Dezvoltare Tehnologică III
Domeniu de expertiză: .

Dr. ing. Mihail Radu Cătălin TRUŞCĂInginer de Dezvoltare Tehnologică II
Domeniu de expertiză: .

Ing. Laurențiu-Victor ZÂRBOInginer de Dezvoltare Tehnologică III
Domeniu de expertiză: .

Dan ZOTOIUTehnician