Anunţ selecţie parteneri proiect POCU

By June 2, 2020Proiecte

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie de parteneri, entităţi publice şi private, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare cu titlul „De la student la antreprenor”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, conform GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE Innotech Student (POCU 6.13), lansată pentru depunere proiecte cu finanțare din Fondul Social European prin Programul  Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru detalii accesați linkul: Anunţ selecţie parteneri proiect POCU

Anexele pentru depunerea candidaturilor sunt următoarele:

Anunț rezultat selecție parteneri proiect POCU

Pe lângă anexele de mai sus, Solicitantul va depune o Analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, precum şi rolul partenerului în implementarea proiectului.

Documentele se pot depune la sediul Beneficiarului, sau prin e-mail la adresa itim@itim-cj.ro.