Lansarea proiectului REFLOW

By January 29, 2020Proiecte, Evenimente

CETATEA: Lansarea proiectului REFLOW, Proiect Horizon H2020-SC5-2018-2, ConstRuctive mEtabolic processes For materiaL flOWs in urban and peri-urban environments across Europe (Procedee metabolice constructive pentru fluxurile de materii în mediile urbane şi preurbane din Europa) –
Dr. ing. Adrian Bot responsabil de proiect, Dr. Oana Raita persoana de contact.

Obiectivul proiectul REFLOW (Horizon H2020-SC5-2018-2)

Prin competențele proprii partenerii din proiect, Primăria Cluj-Napoca, Aries Transilvania și INCDTIM (CETATEA), se implică în dezvoltarea de modele care pot conduce la transformarea orașelor europene în sisteme viabile pe termen lung, atât din punct de vedere al mediului social și economic, cât și al mediului înconjurător.

Prin proiectul REFLOW se vor dezvolta modele în 6 orașe europene (Cluj-Napoca, Amsterdam, Berlin, Milano, Paris și Vejle) care vor evalua modalitățile de implementare a economiei circulare în diferite domenii, totodată evaluându-se impactul acestor modele la nivel social, economic și al mediului înconjurător.

Ca şi partener în REFLOW, institutul nostru prin Centrul său de cercetare pentru energii alternative (CETATEA), va coopera la furnizarea unor soluţii tehnologice inovative pentru căile de tranziție energetică. REFLOW va înființa noi practici societale cu emisii reduse de carbon pentru îmbunătățirea eficienței energetice printr-o platformă unificată, extrem de replicabilă pentru analiza, prognosticul și desfășurarea căilor de tranziție integrate: o rețea de servicii care reunește administrația locală, furnizorii de servicii energetice și comunitățile locale, asistând adoptarea comună și implementarea celor mai potrivite investiții în eficiența energetică și atenuarea barierelor non-tehnologice locale pentru tranziție.