Principalul rol al cercetării științifice este acela ca, prin cunoștiințele pe care le generează,  să vină în întâmpinarea rezolvării unor nevoi concrete ale societății. Astfel, cercetarea științifică reprezintă  principalul motor de progres, atât în domeniul social, politic și economic dar mai ales în domeniul tehnologic și al științelor exacte. În ce privește rezultatele cercetării tehnologice, importanța acestora este validată tocmai de efectul economico-financiar generat prin aplicarea acestor rezultate în industrie.

Rezultatele cercetării devin soluții oferite de noi pentru parteneri din industrie și pot fi temelia unor colaborări pe termen lung.

Industria agroalimentară

Avem dezvoltate și validate numeroase metode analitice complexe, de la amprentare izotopică la detecția de metale la nivel de urme, pentru controlul calității alimentelor și băuturilor, protejarea mărcilor pentru produse agricole și alimentare și implementarea unei agriculturi ecologice și durabile – controlul calității solului.

Materiale avansate

Oferta noastră conține o gamă variată de materiale, tehnologii de sinteză și expertiză în proiectarea de nanocompozite cu proprietăți ajustabile, în funcție de nevoile concrete. Aplicațiile vizează producerea de biopolimeri biodegradabili și materiale hibride construite pe diverse platforme, în funcție de aplicația dorită: nanoparticule / nanoclusteri magnetici, nanogeluri responsive, etc.

Mediu și tehnologii curate

Cercetările noastre sunt orientate spre  detecția de poluanți organici și de metale toxice la nivel de urme. Dezvoltăm soluții de depoluare unitare sau combinate pentru eliminarea acestora bazate pe procese de adsorbție, fotocataliză, separare magnetică și filtrare. În acest scop sunt utilizate materiale composite pe bază de semiconductori și oxizi magnetici nanostructurați, structuri de carbon și membrane polimerice.

Sănătate și farma

Oferta noastră este axată pe creșterea biodisponi- bilității substanțelor active de sinteză sau naturale prin screening de noi forme cristaline, cu solubi- litate crescută, sau prin încapsulare în diverși purtători biocompatibili: ciclodextrine, structuri metal-organice, dispersii solide, etc. Am dezvoltat senzori pentru diverși biomarkeri, precum și nanosisteme funcționalizate pentru aplicații în nanomedicină.

Energii alternative

Dezvoltăm sisteme complexe pentru: (i) captarea și conversia energiei solare, atât directe (cu ajutorul panourilor fotovoltaice) cât și concentrate (cu ajutorul diferitelor dispozitive termo-energetice), (ii) recuperarea energiei termice din gaze de combustie, (iii) captare de energie din electrosmog, (iv) producerea de hidrogen cu ajutorul plasmei.

Inginerie cuantică

Dezvoltăm dispozitive opto-electronice utilizate în comunicații cuantice, în modelarea funcționării qubiților supraconductori pentru procesoare cuantice și a materialelor utilizate în aceștia. În colaborare cu partenerii noștri industriali oferim soluții software pentru achiziție și control în experimentele de optică cuantică.

Expertiza valoroasă este dobândită pe parcursul a numeroși ani de cercetare și este validată de efectele pe care aceasta le-a generat în cadrul colaborărilor cu beneficiarii noștri.

Analiză şi caracterizare

Se utilizează tehnici moderne de analiză și caracterizare care fac posibilă studierea detaliată a probelor solide, lichide sau gazoase. Metodele folosite au un grad ridicat de sensibilitate și selectrivitate și furnizează informații cu privire la compoziție și structură dar și la proprietăți.

Sinteză şi fabricaţie

Cercetările noastre sunt îndreptate către obținerea de materiale noi sau cu proprietăți îmbunătățite, de interes în diferite domenii de activitate. Abordăm acest proces în două moduri și anume pornind de la o proprietate dorită proiectăm compoziția și structura materialului, sau invers de la o structură dată ajustăm proprietățile.