Centrul de Transfer Tehnologic al INCDTIM Cluj-Napoca este o punte de legătură între cercetători și mediul economic. În concordanță cu misiunea sa, activitățile desfășurate sunt împărțite în două categorii (i) prezentarea ofertei către antreprenori, investitori și parteneri industriali, (ii) asigurarea suportului pentru adaptarea permanentă a cercetărilor la nevoile industriei.

Scopul CTT este valorificarea, prin transfer tehnologic, a rezultatelor cercetării cu caracter aplicativ.

Obiectivul general: Creșterea veniturilor realizate din comercializarea rezultatelor cercetării cu accent pe creșterea numărului de licențe acordate.

Obiective:

Intensificarea și diversificarea activității de promovare a rezultatelor CDI către mediul privat
Stimularea ofertării de rezultate transferabile de la cercetători spre CTT
Dezvoltarea continuă a portofoliului de active necorporale asociate drepturilor de proprietate intelectuală
Extinderea nivelului de cunoștințe și abilități în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală
Asigurarea suportului de specialitate necesar echipelor CDI implicate în activitățile clusterelor de inovare unde INCDTIM este membru.

La baza site-ului Centrului de Transfer Tehnologic au stat informațiile, rezultatele și expertizele acumulate în cadrul proiectului TTC-ITIM – Creșterea capacității de transfer tehnologic și de cunoștințe INCDTIM Cluj în domeniul bioeconomiei, Cod SMIS 2014+: 105533, derulat în perioada 01.09.2016 – 31.08.2021.