Centrul de Transfer Tehnologic al INCDTIM Cluj-Napoca este o punte de legătură între cercetători și mediul economic. În concordanță cu misiunea sa, activitățile desfășurate sunt împărțite în două categorii (i) prezentarea ofertei către antreprenori, investitori și parteneri industriali, (ii) asigurarea suportului pentru adaptarea permanentă a cercetărilor la nevoile industriei.

Scopul CTT este valorificarea, prin transfer tehnologic, a rezultatelor cercetării cu caracter aplicativ.

Obiectivul general: Creșterea veniturilor realizate din comercializarea rezultatelor cercetării cu accent pe creșterea numărului de licențe acordate.

Obiective:

Intensificarea și diversificarea activității de promovare a rezultatelor CDI către mediul privat
Stimularea ofertării de rezultate transferabile de la cercetători spre CTT
Dezvoltarea continuă a portofoliului de active necorporale asociate drepturilor de proprietate intelectuală
Extinderea nivelului de cunoștințe și abilități în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală
Asigurarea suportului de specialitate necesar echipelor CDI implicate în activitățile clusterelor de inovare unde INCDTIM este membru.

CTT INCDTIM a fost acreditat în 2022 pentru o perioadă de 5 ani.

Ordin 20039 / 19.01.2022 privind acreditarea și acordarea titlului de entitate din infrastructura de inovare și transfer tehnologic pentru ucentrul de transfer tehnologic CTT – INCDTIM, din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare

Regulament de organizare și funcționare al Centrului de Transfer Tehnologic al INCDTIM Cluj-Napoca

Rapoarte anuale de activitate

2023                                    2022                                         2021

                         

La baza site-ului Centrului de Transfer Tehnologic au stat informațiile, rezultatele și expertizele acumulate în cadrul proiectului TTC-ITIM – Creșterea capacității de transfer tehnologic și de cunoștințe INCDTIM Cluj în domeniul bioeconomiei, Cod SMIS 2014+: 105533, derulat în perioada 01.09.2016 – 31.08.2021.