Dr. George-Marian Ispas

Cercetător științific

 

Departament: Fizica sistemelor nanostructurate
Grupul de Cercetare: Materiale Multifuncţionale şi Compuşi Biologic Activi

Telefon: (+40)264-584037, int. 220
Locație: Clădirea C, Biroul C2.06
E-mail: george.ispas[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Ştiinţa mediului
  • Materiale nanocompozite
  • Nanoparticule magnetice
  • Materiale utilizate în depoluarea apelor/apelor uzate
  • Analiza calităţii factorilor de mediu (apă, sol)

Educație

Licență în Ştiinţa Mediului 2013– Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
Doctorand în Ştiinţa Mediului  – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România