Dr. ing. Emanoil Surducan

Cercetător ştiinţific II

 

Departament: Cetatea – Centru de Cercetare pentru Tehnologii Avansate și Energii Alternative
Grupul de Cercetare: Energii Alternative

Telefon: (+40)264-584037, int. 218, 227
Locație: Clădirea Cetatea, Biroul 2.3, 2.4
E-mail: emanoil.surducan[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Proiectare și caracterizare de circuite de microunde (circuite microstrip, ghid, antene), metode de microunde pentru caracterizare de proprietăți dielectrice, aplicații de microunde de mică și mare putere, caracterizare de distribuții ale densității de putere de microunde
  • Interacțiunea microundelor cu sisteme moleculare și bio-moleculare
  • Cercetări legate de interacțiunile bio-electromagnetice și impactul uman corelat cu expunerea la unde electromagnetice
  • Procesarea dinamică ca materialelor cu radiaţie de microunde de putere
  • Experimente de ordine implicată în rezonator de microunde
  • Experimente de convecție de laborator cu încălzire internă, fără contact, cu microunde, aplicată pe dinamica mantalei Pământului
  • Cercetări avansate și aplicații pentru energii alternative și inginerie HI-TECH

Educație

Inginer fizician – clasificare ISCED 5a, (1976-1981, 5 ani de studii, necompatibil cu clasificarea Bologna), Facultatea de Fizică Tehnologică – Bucureşti-Măgurele, Universitatea Bucureşti, Fizică tehnologică
Studii doctorale cu tema:  Caracterizarea substanței prin absorbție de microunde la Facultatea de fizică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România, Fizică moleculară (1993-1997)- clasificare ISCED 6
Management modern-aplicații în managementul cercetării la Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca, România,  Departamentul de Studii Postuniversitare (2007), clasificare ISCED