Dr. Adriana Paula Popa

Cercetător ştiinţific II

 

Departament:Fizica sistemelor nanostructurate
Grupul de Cercetare: Materiale Nanocompozite cu Proprietăţi Ajustabile

Telefon: (+40)264-584037, int. 210, 209
Locație: Clădirea C, Biroul C1.01a
E-mail: adriana.popa[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Rezonanță electronică de spin, Nanomateriale, Fotocataliză
  • Semiconductori diluaţi magnetic nanostructuraţi
  • Nanomateriale compozite cu proprietăți fotocatalitice
  • Identificare Specii Reactive de Oxigen (ROS) implicate în procesul de fotocataliză și în activitatea antibacteriană a diferitelor tipuri de nanomateriale
  • Activitatea antioxidantă evaluată prin Rezonanță Electronică de Spin
  • Caracterizare morfologica a filmelor subțiri prin Microscopie de Forță Atomică (AFM)

Educație

MSc în Fizică 2000 – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, România
PhD în Fizică 2004 – Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franța