Dr. Adrian Pîrnău

Cercetător ştiinţific II

 

Departament: Fizica moleculară și biomoleculară
Grupul de Cercetare: Sisteme Moleculare şi Biomoleculare Complexe

Telefon: (+40)264-584037, int. 181
Locație: Clădirea B, Biroul B1.06
E-mail: adrian.pirnau@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Fizică atomică, moleculară și chimică, Chimie teoretică, Chimie fizică
  • Spectroscopie RMN pe lichide
  • Tehnici moderne de relaxometrie şi difuzometrie RMN
  • Studiul interacțiunilor intermoleculare de tip bioligand – macromoleculă, investigate prin tehnici spectroscopice
  • Caracterizarea fizico-chimică a unor compuşi farmaceutici nou sintetizaţi, prin metode spectroscopice
  • Studiul amprentei izotopice a deuteriului în compuşi naturali şi de sinteză

Educație

Master în Biofizică şi Fizică Medicală 2003 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
Doctorat în fizică 2007 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România