Dr. ing. Marius Gabriel Blăjan

Inginer de Dezvoltare Tehnologică III

 

Departament: Cetatea – Centru de Cercetare pentru Tehnologii Avansate și Energii Alternative
Echipa de Cercetare: Energii Alternative

Telefon: (+40)264-584037, int. 200
Locație: Clădirea Cetatea, Biroul 2.2
E-mail: marius.blajan@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Cercetarea și dezvoltarea microplasmei și a aplicațiilor microplasmei
  • Cercetarea și dezvoltarea plasmei generate de microunde și a echipamentelor de microunde
  • Simulări numerice
  • Microplasmă; Plasma rece; Descărcări în bariera dielectrică
  • Aplicații ale microplasmei: reducere NOx, tratare de suprafețe – sticlă și polymeri, actuator de microplasmă, aplicații medicale – sterilizare și transfer medicamente prin piele, curățarea aerului din incinte
  • Electrostatică; Microunde; Plasma generată de microunde: lămpi ultraviolete, decapsularea circuitelor integrate utilizând plasma

Educație

MSc – 2000 la Facultatea de Inginerie Electrică – Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, România
PhD în Inginerie Electrică în cotutelă, 2006 Universite de Poitiers, Franța, și Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, România