Dr. Oana Grad

Cercetător ştiinţific III

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 128, 147
Locație: Clădirea A, Biroul A3.14
E-mail: oana.grad[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Chimie, Știința Materialelor, Cataliză heterogenă, Materiale poroase
  • Sinteza și caracterizarea de liganzi organici, materiale poroase și compozite ale acestora cu aplicații în stocare de gaze și cataliză
  • Funcționalizarea pre- și post- sintetică și opimizarea unor noi metode de sinteză
  • Cataliză heterogenă în fază lichidă (reacții de oxidare, reducere, hidrogenare, descompunerea acidului formic, etc.)

Educație

PhD în Chimie 2012 – Universitatea Babes-Bolyai, România, Universitatea din Rouen, Franța