Centrul de Cercetare pentru Izotopi Stabili Ușori – CCISU este o entitate a ITIM inclusă în lista Instalațiilor și Obiectivelor de Interes Național – IOSIN.

Infrastructura pe care operează CCISU înglobează instalaţii tehnologice specifice separărilor izotopice şi aparatură de înaltă tehnicitate necesară analizei şi diagnozei izotopice, constituindu-se ca suport al activităţii de cercetare dezvoltare în domenii strategice precum: energie, mediu, sănătate, biotehnologii, materiale avansate, siguranță alimentară, procese şi produse inovative. Misiunea principală a CCISU constă în valorificarea rezultatelor din domeniul separării / îmbogățirii izotopice, a marcării izotopice, respectiv a tehnicilor analitice izotopice, prin dezvoltarea lor pentru ofertare către piață sub formă de servicii / produse de înaltă tehnologie. Prin aceste servicii și produse, CCISU poate răspunde provocărilor tot mai accentuate din domeniile menționate mai sus, dar și din domeniile menționate mai sus, dar și din domeniile fizicii de frontieră și ingineria materialelor inteligente. Cercetările din cadrul CCISU sunt în principal legate de dezvoltarea de noi concepte în domeniul tehnologiilor izotopice și valorificarea lor practică.

Preocupările privind separarea izotopilor stabili la ITIM au început în anii ‘60 prin abordarea, în premieră naţională a separării izotopilor hidrogenului în scopul determinării tehnologiei de separare a apei grele, material nuclear şi strategic de mare importanţă. Încununate de succes, cercetările derulate aici au dus la proiectarea şi construirea pilotului productiv de la Râmnicu-Vâlcea şi ulterior la construirea Uzinei de Apă Grea de la Drobeta-Turnu Severin.fizicii de frontieră și ingineria materialelor inteligente. Cercetările din cadrul CCISU sunt în principal legate de dezvoltarea de noi concepte în domeniul tehnologiilor izotopice și valorificarea lor practică.
Colectivul specializat în tehnologii izotopice a abordat succesiv tematici privind separarea izotopilor litiului, borului, azotului, carbonului, oxigenului, argonului, kriptonului şi neonului prin diferite metode: schimb chimic, distilare criogenică, termodifuzie. În paralel, specialiştii centrului au dezvoltat atât tehnici şi tehnologii de producere a compuşilor organici şi anorganici marcaţi cu izotopi ai hidrogenului, azotului, carbonului şi oxigenului cât şi marcarea unor aminoacizi şi a unor molecule sau complecşi organici.