Instalație-Pilot Experimentală pentru Separarea Izotopi Stabili Ușori (D,13C,15N,18O) – IZOSTAB este o entitate a INCDTIM inclusă în lista Instalațiilor și Obiectivelor de Interes Național – IOSIN și este susținută din fonduri publice alocate prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

IZOSTAB înglobează instalaţii tehnologice specifice separărilor izotopice, un laborator de sinteză de compuși marcați cu 2H, 13C, 15N și 18O şi aparatură de înaltă tehnicitate necesară analizei şi diagnozei izotopice, fiind un suport al activităţii de cercetare-dezvoltare în domenii strategice precum: energie, mediu, sănătate, biotehnologii, materiale avansate, siguranță alimentară, procese şi produse inovative. Misiunea principală a IZOSTAB constă în valorificarea rezultatelor din domeniul separării/îmbogățirii izotopice, a marcării izotopice, respectiv a tehnicilor analitice izotopice, prin dezvoltarea lor pentru ofertare către piață sub formă de servicii/produse de înaltă tehnologie; IZOSTAB poate răspunde provocărilor tot mai accentuate din domeniile menționate mai sus. Cercetările din cadrul IZOSTAB sunt în principal legate de dezvoltarea de noi concepte în domeniul tehnologiilor izotopice și valorificarea lor practică.

Preocupările privind separarea izotopilor stabili la INCDTIM au început în anii ’60 prin abordarea, în premieră naţională a separării izotopilor hidrogenului în scopul determinării tehnologiei de separare a apei grele, material nuclear şi strategic de mare importanţă. Cercetările derulate aici au dus la proiectarea şi construirea pilotului productiv de la Râmnicu-Vâlcea şi ulterior la construirea Uzinei de Apă Grea de la Drobeta-Turnu Severin.

Colectivul specializat în tehnologii izotopice a abordat succesiv tematici privind separarea izotopilor litiului, borului, azotului, carbonului, oxigenului, argonului, kriptonului şi neonului prin diferite metode: schimb chimic, distilare criogenică și termodifuzie.

În paralel, specialiştii centrului au dezvoltat atât tehnici şi tehnologii de producere a compuşilor organici şi anorganici marcaţi cu izotopi ai hidrogenului, azotului, carbonului şi oxigenului cât şi tehnologii de marcare a unor aminoacizi, molecule sau complecşi organici.