În cadrul departamentului de “Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată”, cercetările desfăşurate au preponderent un caracter aplicativ, activiţătiile principale de cercetare încadrându-se în domeniile de specializare inteligentă “Bioeconomie”, “Energie, mediu şi schimbări climatice” şi “Econano-tehnologie şi materiale avansate”.
Tematicile de cercetare derulate în departament sunt efectuate în parteneriate, atât cu mediul academic, cât şi cu cel economic.  Cele două echipe care activează în departament:

Amprentare Izotopică, Elementală și Moleculară – Lider de echipă: Dr. Dana Alina MĂGDAȘ

Tematicile de cercetare principale abordate de către membrii echipei vizează: i) amprentarea alimentelor, băuturilor şi a altor produse naturale (ex. uleiuri esenţiale) în vederea atestării autenticităţii şi calităţii acestora; ii) identificarea şi cuantificarea poluanţilor clasici şi emergenti din matrici alimentare şi de mediu; iii) valorificarea resurselor naturale prin identificarea calităţii şi particularităţilor acestora şi iv)  testarea calităţii produselor cosmetice (de la materie primă la produs final).

Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon – Lider de echipă: Dr. Diana LAZĂR

Echipa Materiale Poroase şi Nanostructuri de Carbon abordează tematici de cercetare în domeniul obţinerii, caracterizării și dezvoltării de aplicaţii pentru materialele poroase, nanostructurate şi compozite ale acestora din clasele: oxizi cu porozitate controlată, structuri metal organice (MOF), grafene, grafene dopate cu heteroatomi, nanoparticule metalice depuse pe suport de oxizi, de MOF sau de grafene.

Amprentare izotopică

Spectrometrul de masă pentru rapoarte izotopice, Delta V Advantage (Thermo Scientific)

Analizor izotopic pentru probe lichide, DLT – 100 (Los Gatos Research)

Spectrometrul de masă pentru rapoarte izotopice, Atlas M-86 (Werke, Breman)

Amprentare elementală

Spectrometrul de masă cu plasmă cuplată inductive, ELAN DRC-e (Perkin Elmer)

Digestor Speedwave (ENTRY Microwave Digestion System, BERGHOF, Germania)

Sistem de purificare apă (Simplicity UV System, Millipore)

Amprentare moleculară

Spectrometrul de masă de înaltă rezoluţie (HRMS, MAT 311)

Cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masă (GC/MS System, Polaris Q,Thermo Electron Corporation)

Cromatograf de lichide de înaltă performanţă (HPLC, ACCELA, Thermo Scientific)

Cromatograf de gaze echipat cu 2 detectori (detector cu captură de electroni (GC-ECD) şi detector cu ionizare în flacăra (GC-FID) (Trace GC Ultra Thermo Fisher Scientific Inc.)

Screening rapid

 Spectrometrul Raman (Jasco NRS 3300)

Spectrometrul FTIR (TENSOR II, Bruker)

Spectrofotometrul UV-VIS-NIR (Jasco V 570)

Caracterizarea materialelor poroase şi a nanostructurilor de carbon

Aparat pentru măsurarea ariei suprafeţei şi a porozitătii (Sorptomatic 1900, Thermo Scientific)

Aparat pentru determinări termogravimetrice (SDT Q 600, TA Instruments)

Aparat pentru studiul adsorbţiei/reacţiei la temperatură programată (TPDRO 1100, Thermo Scientific) cuplat cu spectrometru de masă quadrupolar (Prisma Plus, Pfeiffer Vacuum)

Aparat pentru studiul adsorbţiei/absorbţiei gazelor pe solide (Sievert PCTPro-E&E, Setaram Instrumentation KEP Technologies)

Testarea materialelor în procese de termocataliză, electrocataliză şi fotocataliză

Echipament pentru studiul reacţiilor catalitice (MICROACTIVITY-Reference, PID Eng&Tech) cuplat cu cromatograf de gaze (GC-2010 Plus, Shimadzu) şi/sau spectrometru de masă quadrupolar (Prisma Plus, Pfeiffer Vacuum)

Potenţiostat / galvanostat (PGSTAT302N, Metrohm Autolab)

Spectrofotometru UV-Vis (V-550/560/570, Jasco Incorporated)

Articole ISI publicate în 2018-2019

Coroș, Maria | Pogăcean, Florina | Măgerușan, Lidia | Socaci, Crina | Pruneanu, Stela. A brief overview on synthesis and applications of graphene and graphene-based nanomaterials. Front. Mater. Sci. 2019, 13(1): 23–32.

Cristea, G. | Voica, C. | Feher, I. | Radu, S. | Măgdaș, D.A. Isotopic and Elemental Characterization of Cider Commercialized on Romanian Market. Analytical Letters/ Anal. Lett 52(1) (2019) 139-149.

Dehelean, Adriana | Cristea, Gabriela | Balazs, Zoltan | Măgdaș, Dana A. | Feher, Ioana | Voica, Cezara | Pușcaș, Romulus H. Macro- and Microelemental Distribution in Phaseolus Vulgaris L. Tissue Irrigated with Water with Varying Isotopic Compositions. Analytical Letters 52 (1) (2019) 111-126.

A. Dehelean, A. | Kovacs, E. D. | Măgdaș, D. A. | Cristea, G. | Voica, C. | Feher, I. | Kovacs, M. H. | Marincaș, O. | Zhang, Z. | Li, P. | Zang, Q. Infant Supplement Quality Evaluation by Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry, Gas Chromatography, and Isotope Ratio Mass Spectrometry. Analytical Letters 52 (1) (2019) 127-138.

Dehelean, A. | Popa, A. | Rada, S. | Suciu, R.C. | Stan, M. | Culea, E. Spectroscopic investigation of new manganese tellurite glasses synthesized by sol-gel method. Journal of Alloys and Compounds 801 (2019) 181-187.

Toloman, D. | Pană, O. | Ștefan, M. | Popa, A. | Leoștean, C. | Macavei, S. | Silipaș, D. | Perhaita, I. | Lazăr, M. D. | Barbu-Tudoran, L. Photocatalytic activity of SnO2-TiO2 composite nanoparticles modified with PVP. Journal of Colloid and Interface Science 542 (2019) 296–307.

Pogăcean, Florina | Coroș, Maria | Mirel, Valentin | Măgerușan, Lidia | Barbu-Tudoran, Lucian | Vulpoi, Adriana | Stefan-van Staden, Raluca-Ioana | Pruneanu, Stela. Graphene-based materials produced by graphite electrochemical exfoliation in acidic solutions: Application to Sunset Yellow voltammetric detection. Microchemical Journal 2019, 147, 112-120.

Pogăcean, Florina | Coroș, Maria | Măgerușan, Lidia | Mirel, Valentin | Turza, Alexandru | Katona, Gabriel | Stefan-van Staden, Raluca-Ioana | Pruneanu, Stela. Exfoliation of graphite rods via pulses of current for graphene synthesis: sensitive detection of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine. Talanta 2019, 196, 182-190.

Grad, Oana | Miheț, Maria | Dan, Monica | Blăniță, Gabriela | Radu, Teodora | Berghian-Groșan, Camelia | Lazăr, Mihaela D. Au/reduced graphene oxide composites: eco-friendly preparation method and catalytic applications for formic acid dehydrogenation. Journal of Materials Science 54 (2019) 6991 - 7004.

Măgdaș, Dana Alina | Pîrnău, Adrian | Guyon, Francois | Feher, Ioana | Cozar, Bogdan Ionuț. Alternative approach of applying 1H-NMR in conjunction with chemometrics for wine classification. LWT - Food Science and Technology, 109 (2019) 422-428.

Măgdaș, Dana Alina | Feher, Ioana | Voica, Cezara | Cristea, Gabriela | Taraban, Alexandra | Mihaiu, Marian | Cordea, Darius Victor | Bîlteanu, Valentin Adrian | Dan, Sorin Daniel. Geographical origin and species differentiation of Transylvanian cheese. Comparative study of isotopic and elemental profiling vs. DNA results. Food Chemistry, 277, 2019, 307-313.

Miheț, Maria | Grad, Oana | Blăniță, Gabriela | Radu, Teodora | Lazăr, Mihaela D. Effective Encapsulation of Ni nanoparticles in metal-organic frameworks and their application for CO2 methanation. International Journal of Hydrogen Energy 44 (2019) 13383 - 13396.

Grad, Oana | Miheț, Maria | Dan, Monica | Blăniță, Gabriela | Radu, Teodora | Berghian-Groșan, Camelia | Lazăr, Mihaela D. Pt/UiO-66 Nanocomposites as Catalysts for CO2 Methanation Process. Journal of Nanoscience Nanotechnology 19 (2019) 3187 - 3196.

Mirel, Simona | Voica, Cezara | Colobațiu, Liora | Mirel, Valentin | Matinca, Doina | Flonca, Mirela | Lupșe, Mihaela. In Vitro Comparison of the Antimicrobial Efficiency of Commercially Available Silver-Wound Dressings Correlated with the Evaluation of Silver Release by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry. Analytical Letters, 2019, 52, 1, 163-176.

Nagavciuc, Viorica | Roibu, Cătălin-Constantin | Ionița, Monica | Mursa, Andrei | Cotos, Mihai-Gabriel | Popa, Ionel. Different climate response of three tree ring proxies of Pinus sylvestris from the Eastern Carpathians, Romania. Dendrochronologia 54 (2019) 56–63.

Nan, Alexandrina | Filip, Xenia | Dan, Monica | Marincaș, Olivian. Clean production of new functional coatings of magnetic nanoparticles from sustainable resources. Journal of Cleaner Production, 210, 687-696, 2019.

Varodi, C. | Pogăcean, F. | Coroș, M. | Roșu, M-C | Stefan-van Staden, R-I | Gal, E. | Barbu-Tudoran, L. | Pruneanu, S. | Mirel, S. Detection of 8-Hydroxy-2’ -Deoxyguanosine Biomarker with a Screen-Printed Electrode Modified with Graphene. Sensors 2019, 19(19), 4297.

Stan, Manuela | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Opriș, Ocsana | Leoștean, Cristian | Popa, Adriana | Covaciu, Florina | Lazăr, Mihaela Diana | Kacsó, Irina | Silipaș, Teofil-Danut | Porav, Alin Sebastian. Starch-coated green synthesized magnetite nanoparticles for removal of textile dye Optilan Blue from aqueous media. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 100 (2019) 65–73.

Stan, Manuela | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Opriș, Ocsana | Leoștean,_x000D_ Cristian| Popa, Adriana | Covaciu, Florina| Lazăr, Mihaela Diana | Kacsó, Irina| Silipaș, Teofil-Danut| Porav, Alin Sebastian. Data on the removal of Optilan Blue dye from aqueous media using starch-coated green synthesized magnetite nanoparticles. Data in brief 25 (2019) 104165.

Nagavciuc, Viorica | Roibu, Cătălin-Constantin | Ionita, Monica | Mursa, Andrei | Cotos, Mihai-Gabriel | Popa, Ionel. Different climate response of three tree ring proxies of Pinus sylvestris from the Eastern Carpathians, Romania. Dendrochronologia 54 (2019) 56–63.

Feher, Ioana | Măgdaș, Dana Alina | Dehelean, Adriana | Sarbu, Costel. Characterization and classification of wines according to geographical origin, vintage and specific variety based on elemental content: a new chemometric approch. Journal of Food Science and Technolgy, 2019, 56 (12), 5225-5233.

Muntean, Cristina M. | Dina, Nicoleta E. | Coroș, Maria | Toșa, Nicoleta | Turza, Alexandru I. | Dan, Monica. Graphene/silver nanoparticles‐based surface‐enhanced Raman spectroscopy detection platforms: Application in the study of DNA molecules at low pH. Journal of Raman Spectroscopy, 2019, 50, 12, 1849-1860.

Ștefan, Maria | Pană, Ovidiu | Leoștean, Cristian | Popa, Adriana | Toloman, Dana | Macavei, Sergiu | Lazăr, Diana | Barbu-Tudoran, Lucian. Morpho-structural and photocatalytic properties of SnO2 nanoparticles. Studia UBB Chemia, LXIV, 3, 2019, 99-109.

Nekvapil, Fran | Brezestean, Ioana | Tomsic, Sanja | Müller, Csilla | Chis, Vasile | Pînzaru,Simona Cinta. Microsphere packages of carotenoids: intact sea urchin eggs tracked by Raman spectroscopy tools. Photochem. Photobiol. Sci.,2019, 18, 1933.

Suciu, R. C. | Zârbo, L. P. | Guyon, F. | Măgdaș, D. A. Application of three-dimensional fluorescence spectroscopy using the classical right angle technique in white wines classification. Scientific Report, (2019) 9:18250.

Ilie‐Mihai, Ruxandra‐Maria | Ștefan‐van Staden, Raluca‐Ioana | Măgerușan, Lidia | Coroș, Maria | Pruneanu, Stela. Enantioanalysis of tryptophan in whole blood samples using stochastic sensors—A screening test for gastric cancer. Chirality. 2019;1–8.

Stefan-van Staden, Raluca-Ioana | Ilie-Mihai, Ruxandra-Maria | Pogăcean, Florina | Pruneanu, Stela. Graphene-based stochastic sensors for pattern recognition of gastric cancer biomarkers in biological fluids. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2019, 23, 1-6.

Voica, Cezara | Măgdaș, Alina | Lazăr, Diana | Lung, Ildiko Removal of Metals from Water Using Platinum Nanostructured Carbon Composites. Analytical Letters 2019, 52, 1, 201–212.

Mirel, Simona | Voica, Cezara | Colobatiu, Lioara | Mirel, Valentin | Matinca, Doina | Flonta, Mirela | Lupșe, Mihaela In vitro Comparison of the Antimicrobial Efficiency of Commercially Available Silver-Wound Dressings Correlated with the Evaluation of Silver Release by Inductively Coupled Plasma–Mass Spectrometry. Analytical Letters 2019, 52,1, 163–176..

Iordache, A. | Iordache, M. | Sandru, C. | Stegaruș, D. | Voica, C. | Zgavarogea, R. | Cotorcea (Ticu), Simona | Miricioiu, M. | Ionete, R.E. A fugacity based model for the assessment of pollutant dynamic evolution of VOCs and BTEX in the Olt River basin (Romania). Revista de Chimie, 70, 10, 2019.

Măgdaș, Dana Alina | Cozar, Bogdan Ionuț | Feher, Ioana | Guyon, Francois | Dehelean, Adriana | Pînzaru, Simona Cinta. Testing the limits of FT-Raman spectroscopy for wine authentication: Cultivar, geographical origin, vintage and terroir effect influence. Scientific Reports, 9 (2019), 19954.

Turza, Alexandru | Miclăuș, Maria O. | Pop, Aurel | Borodi, Gheorghe. Crystal and molecular structures of boldenone and four boldenone steroid esters. Zeitschrift fur Kristallographie-Crystalline Materials / Z. Kristallogr. 234(2019) 671–683.

Gugoasa, Livia Alexandra | Stefan-van Staden, Raluca-Ioana | Frederick van Staden, Jacobus | Coroș, Maria | Pruneanu, Stela. Electrochemical Determination of Bisphenol A in Saliva by a Novel Three-Dimensional (3D) Printed Gold-Reduced Graphene Oxide (rGO) Composite Paste Electrode. Analytical Letters, 52, 16, 2019, 2583-2606.

Streza, M. | Grad, O. | Lazar, D. | Depriester, M. | Longuemart, S. | Sahraoui, A.H. | Blanita, G. | Lupu, D. Hybrid MOFs-graphene composites: Correlation between thermal transport and kinetics of hydrogen adsorption. International Journal of Heat and Mass Transfer 143 (2019) 118539.

Iordache, Mihaela | Iordache, Andreea Maria | Sandru, Claudia | Voica, Cezara | Zgavarogea, Ramona | Miricioiu, M. | Ionete, Roxana. Assessment of heavy metals pollution in sediments from reservoirs of the Olt River as tool for environmental risk management. Revista de Chimie, 70, 12/2019.

Damian, Laura | Simon, Siao-Pin | Felea, Ioana | Coman, Mihaela | Fodor, Daniela | Voica, Cezara. Posttraumatic hip bulging mimicking an abscess in a patient with hip prosthesis: the role of ultrasonography. Med Ultrason 2019, 21, 2, 191-193.

Karabulut, M. | Popa, A. | Berghian-Grosan, C. | Ertap, H. | Yüksek, M. | Tokdemir Öztürk, S. | Ștefan, R. On the structural features of iron-phosphate glasses by Raman and EPR: Observation of superparamagnetic behavior differences in HfO2 or CeO2 containing glasses. Journal of Molecular Structure 2019, 1191, 59-65.

Lupu, Dan | Coldea, Ioan | Mișan, Ioan | Lazăr, Diana | Blăniță, Gabriela. Hydrogen storage potential in MIL-101 at 200K. International Journal of Hydrogen Energy, 44(25), 2019, 12715-12723.

Stefan-van Staden, Raluca-Ioana | Balahura, Liliana-Roxana | Gugoasa, Livia Alexandra | van Staden, Jacobus F. | Aboul-Enein, Hassan Y. | Roșu, Marcela-Corina | Pruneanu, Stela Maria. Pattern recognition of 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine in biological fluids. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2018, 410:115–121.

Pogăcean, Florina | Coroș, Maria | Măgerușan, Lidia | Roșu, Marcela-Corina | Socaci, Crina | Gergely, Ștefan | Stefan van Staden, Raluca-Ioana | Moldovan, Mărioara | Saroși, Codruța | Pruneanu, Stela. Sensitive detection of hydroquinone using exfoliated graphene-Au/glassy carbon modified electrode. Nanotechnology 2018, 29, 095501.

Pînzaru, Simona Cinta | Măgdaș, Dana Alina. Ag Nanoparticles Meet Wines: SERS for Wine Analysis. Food Anal. Methods 2018, 11:892–900.

Pogăcean, Florina | Roșu, Marcela-Corina | Coroș, Maria | Măgerușan, Lidia | Moldovan, Mărioara | Saroși, Codruța | Porav, Alin-Sebastian | Stefan-van Staden, Raluca-Ioana | Pruneanu, Stela. Graphene/TiO2-Ag based composites used as sensitive electrode materials for amaranth electrochemical detection and degradation. Journal of The Electrochemical Society 2018, 165(8), B3054-B3059.

Măgdaș, Dana Alina | Pînzaru, Simona Cinta | Guyon, François | Feher, Ioana | Cozar, Bogdan Ionuț. Application of SERS technique in white wines discrimination. Food Control 2018, 92, 30-36.

Vulcu, Adriana | Biriș, Alexandru Radu | Borodi, Gheorghe | Berghian-Groșan, Camelia. Interference of ascorbic and uric acids on dopamine behavior at graphene composite surface: An electrochemical. spectroscopic and theoretical approach. Electrochimica Acta 2018, 282, 822-834.

Măgdaș, Dana Alina | Feher, Ioana | Dehelean, Adriana | Cristea, Gabriela | Măgdas, Tudor Mihai | Pușcaș, Romulus | Marincaș, Olivian. Isotopic and elemental markers for geographical origin and organically grown carrots discrimination. Food Chemistry, 267, 2018, 231-239.

Marincaș, Olivian | Feher, Ioana | Măgdaș, Dana Alina | Pușcaș, Romulus. Optimized and validated method for simultaneous extraction, identification and quantification of flavonoids and capsaicin, along with isotopic composition, in hot peppers from different regions. Food Chemistry 2018, 267, 255–262.

Moldovan, Mărioara | Prodan, Doina | Saroși, Codruța | Carpa, Rahela | Socaci, Crina | Roșu, Marcela-Corina | Pruneanu, Stela. Synthesis, morpho-structural properties and antibacterial effect of silicate-based composites containing graphene oxide/hydroxyapatite. Materials Chemistry and Physics 2018, 217, 48–5.

Balázs, E. Helga | Schmid, Christoph A.O. | Feher, Ioana | Podar, Dorina, Szatmari, Paul-Marian | Marincaș, Olivian | Balázs, Zoltan R. | Schröder, Peter. HCH phytoremediation potential of native plant species from a contaminated urban site in Turda, Romania. Journal of Environmental Management 2018, 223, 286–296.

Măgerușan, Lidia | Pogăcean, Florina | Coroș, Maria | Socaci, Crina | Pruneanu, Stela | Leoștean, Cristian | Pană, Ioan Ovidiu. Green methodology for the preparation of chitosan/carbon based nanomaterial through electrochemical exfoliation and its applicability in Sunset Yellow detection. Electrochimica Acta 2018, 283, 578-589.

Guyona, Francois | Gaillard, Laetitia | Măgdaș, Dana Alina. Optimization of oxygen-18 ratio measurements by equilibration – Isotope ratio mass spectrometry using various water content matrices. Talanta 189 (2018) 653-656.

Măgdaș, Dana Alina | Guyon, François | Feher, Ioana | Pînzaru, Simona Cinta. Wine discrimination based on chemometric analysis of untargeted markers using FT-Raman spectroscopy. Food Control 2018, 85, 385-391.

Marincaș, Olivian | Feher, Ioana. A new cost-effective approach for lavender essential oils quality assessment. Industrial Crops & Products 2018, 125, 241–2473.

Al-Ogaidi, Ahmed Jassim Muklive | Stefan-van Staden, Raluca-Ioana | Gugoasa, Alexandra | Roșu, Marcela-Corina | Socaci, Crina. Electrochemical determination of the KRAS genetic marker for colon cancer with modified graphete and graphene paste electrodes. Analytical Letters 2018, 51(17), 2820-2832.

Moldovan, Zaharie | Marincaș, Olivian | Povar, Igor | Lupascu, Tudor | Longree, Philipp | Rota, Jelena Simovic | Singer, Heinz | Alder, Alfredo C. Environmental exposure of anthropogenic micropollutants in the Prut River at the Romanian-Moldavian border: a snapshot in the lower Danube river basin. Environmental Science and Pollution Research (2018) 25:31040–31050.

Lung, Ildikó | Soran, Maria-Loredana | Stan, Manuela | Opriș, Ocsana | Copaciu, Florina | Ștefan, Maria | Lazăr, Mihaela Diana | Leoștean, Cristian | Porav, Alin Sebastian. Green synthesized Fe3O4 nanoparticles for Lanasyn red azo dye removal from aqueous solutions. Revue Roumaine de Chimie 2018, 63(10), 965-970.

Ștefan, Maria | Popa, Adriana | Pană, Ovidiu | Leoștean, Cristian | Toloman, Dana | Lazăr, Diana | Pogăcean, Florina | Macavei, Sergiu | Guțoiu, Simona. Efficient photocatalytic removal of RhB using magnetic Fe3O4–SnO2 nanocomposites containing Sn2+ interstitial impurities. Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2018, 29, 14132–14143.

Hangan, Adriana Corina | Turza, Alexandru | Stan, Roxana Liana | Oprean, Luminița Simona. Synthesis, Crystal Structures and Characterization of a New Antitumor Cu(II) Complex with N-sulfonamide Ligand, Revista de Chimie, 2018, 69, 6.

Rada, S. | Zagrai, M. | Rada, M. | Măgerușan, L. | Popa, A. | Suciu, R. | Macavei, S. | Suciu, M. Structure, electrochemical characterization and the role of copper oxide in lead-lead dioxide glasses and vitroceramics. Journal of Non-Crystalline Solids 2018, 491, 55–63.

Rada, Marius | Zhang, Jing | Zhongua, Wu | Zagrai, Mioara | Măgerușan, Lidia | Rada, Simona. Spectroscopic Characterization of Dental Ceramics Composed of Yttrium-Stabilized Zirconium. Analytical Letters, 51, 16, 2542-2548.

Popa, Adriana | Ștefan, Maria | Toloman, Dana | Pană, Ovidiu | Mesaroș, Amalia | Leoștean, Cristian | Macavei, Sergiu | Marincaș, Olivian | Suciu, Ramona | Barbu-Tudoran, Lucian. Fe3O4-TiO2: Gd nanoparticles with enhanced photocatalytic activity and magnetic recyclability. Powder Technology 2018, 325, 441–451.