Echipe de cercetare

Materiale Nanocompozite cu Proprietăţi Ajustabile – Lider de echipă:  Dr. Ioan Ovidiu PANĂ

Echipa de cercetare are expertiză în obținerea şi caracterizarea materialelor compozite nanostructurate magnetice şi/sau semiconductoare, nanoparticule metalice şi hibride filme subțiri semiconductoare şi multistrat (feromagnet/semiconductor) depuse prin PLD. Abordarea acestor tematici se face atât din punct de vedere fundamental (fenomenelor de interfață) cât și aplicativ. Aplicațiile tehnologice abordate sunt: protecția mediului, terapia fotodinamică, agenți de contrast în imagistică medicală, hipertermia magnetică, micromagneți cuplați prin schimb, elemente fotovoltaice, înregistrare magnetica etc.

Materiale Multifuncţionale şi Compuşi Biologic Activi – Lider de echipă: Dr. Rodica Paula TURCU

Echipa CDI Materiale multifuncționale și compuși biologic activi are expertiză în domeniul materialelor avansate și desfășoară activități de cercetare ce vizează obținerea, caracterizarea și testarea aplicațiilor nanostructurilor hibride funcționalizate, materialelor polimerice și a compușilor bioactivi cu proprietăți controlate.

Laboratoare de preparări chimice

  1. Laborator chimie compuși anorganici
    Laboratorul are ca obiect de activitate prepararea de materiale nanostructurate și nanocompozite multifuncționale, cu structură și proprietăți controlate, aplicabile în diferite domenii, de la medicină, mediu, electronica s. a.  Materialele preparate sunt nanocompozite, cu diferite arhitecturi, pe bază de nanoparticule metalice, nanostructuri magnetice şi/sau semiconductoare.
  1. Laborator de sinteză materiale polimetrice şi hibride
    Laboratorul este dotat cu aparatură de ultimă generație destinată realizării sintezelor de materiale polimetrice și de preparare a materialelor hibride multifuncționale cu proprietăți ajustabile aplicabile în medicină, separare magnetică, industria farmaceutică, mediu etc. Aceste materiale sunt fie nanostructurate fie macrostructurate.

Echipamente de analiză şi caracterizare

Echipament de Spectroscopie de fotoelectroni (XPS, UPS) de înaltă rezoluție; Produs “SPECS” (Berlin)

Sistem pentru măsurători XPS operațional sub vid ultraînalt având: sursa de raze X anod dual: Mg – 1253 eV, Al – 1487 eV, putere maximă 300W; Rezoluție 0.8 eV; Analizor de energie a electronilor de tip PHOIBOS 150 2D CCD, detecție bi-dimensională cu un set de microcanale Chevron +, CCD; rezoluție unghiulară < 0.1 grade; rezoluție energetică < 2 meV; sursa de ioni pentru corodare controlată a probei; Neutralizator programabil; Sursa monocromatică cu monocristal de Al și anod dual de Al și Ag, rezoluție 0.6 eV; Sursa capilară de UV He I, He II, cu sistem vacuum; Software de achiziție specializat; Software de interpretare specializat – CASA.

Magnetometru cu proba vibrantă (VSM) cu magnet supraconductor “cryogen free”; Produs  “Cryogenic” (UK)

Sistem auto-lichefiere He; Câmp magnetic maxim 8T; Domeniu de temperatură: 1.6K – 315K; Sensibilitate: 10-6 emu; Măsurători magnetice AC și DC în funcție de câmpul aplicat și temperatură; programabil în LabVIEW.

Magnetometru SQUID – MPMS-XL7-AC; Produs “Quantum Design”

Sistem SQUID de detecție a momentului magnetic MPMS-XL7; Sistem LHe; Câmp magnetic maxim 7T; Domeniu de temperatură: 1.9-400 K; Susceptibilitate AC SQUID 0.1 – 1 KHz, sensibilitate: 2×10-8 emu @ 0 T; Modul de măsurători în câmpuri magnetice ultra-joase ±0.05 G; Modul RSO, DC sensibilitate absolută 1×10-8 emu @ 2500 Oe; Modul de extindere a domeniului de măsurare (EDR) ± 300 emu; software de operare.

Sistem AFM/STM/STS-UHV; Produs RHK (Michigan)

Echipament destinat microscopiei de forță atomică/ forță magnetică (AFM/MFM), microscopiei / spectroscopiei de tunelare (STM/STS); Rezoluție atomică destinat studiului straturilor subțiri; Funcționează în condiții de vid ultraînalt (<3 x 10-10 mbar).

Difractometru RIGAKU; SmartLab 9kW cu anod rotitor

Sistem multifuncțional: XRD, SAXS, GISAXS, “in plane reflectivity” destinat pentru pulberi și straturi subțiri; lucrează în mod de reflexie și în mod transmisie; complet automatizat la înaltă rezoluție; Generator de raze-X 9 kW; Detectori: 1 cu scintilație, 1 Dtex Ultra și 1 Dtex 250; Goniometru 5 axe, θ/2θ de înaltă rezoluție; Proba fixă la măsurare, în montaj orizontal; Encoder cu rezoluția de 0.0001o; Mecanism de aliniere și configurare optică automată; Mecanism de aliniere a înălțimii probei; Optica prevăzută cu senzori; Pachet special de programe de măsurare; Monocromator cu trecere rapidă din metoda focusată în metoda fascicul paralel; Monocromator tip CALSA; Optica complet automatizată, controlată prin computer; Atenuator rotativ programabil; Software analiză calitativă (PDXL Qualitative analysis); Software analiză cantitativă pulberi (PDXL Quantitative analysis); Software de reflectivitate și Rocking Curve; Software pentru “reciprocal space mapping” și figuri de pol.

Spectrometru de rezonanță de spin (RES) dual band pentru probe solide si lichide cu accesorii; Bruker ELEXSYS E 500

Spectrometrul este echipat cu două punți de microunde: una în bandă X (9 GHz) și una în banda Q (35 GHz); un electomagnet care generează un câmp maxim de 1 T (banda X), respectiv 1,5 T (banda Q); un goniometru care permite rotirea probei în câmp magnetic; două unități de temperatură variabilă care permit masurători în domeniul 4K-300K și 77K-500K.Sistemele tipice care pot fi studiate prin RES sunt: (i) ioni ai metalelor tranziționale și ai pământurilor rare; (ii) radicali liberi; (iii) defecte punctuale (imperfecțiuni localizate în cristale).

Fotodensitometru pentru cromatografie pe strat subțire

Măsurători de reflexie, fie în mod absorbantă sau fluorescență; Dimensiunea plăcilor: maxim 200 x 200 mm; Domeniul spectral: 190 – 800 nm; Viteza de scanare: 1 – 100 mm/s; Operat cu software – CATS.

Cromatograf de lichide de înaltă performanţă (HPLC), cuplat cu detector PDA şi MS, SHIMADZU

Detectori: PDA (photo diode array) şi MS (mass spectrometer); Sursa de ionizare: ESI (electrospray ionization); lucreaza în mod pozitiv şi negativ.

Spectrometru FT-IR JASCO 6100 cu accesorii (a) şi  Microspectometu FT-IR, JASCO IRT 3000(b)

(a) Domeniu spectral 7000-350 cm-1, rezoluţie 2 cm-1 Accesorii: H-ATR şi de reflexie speculara la incidenta (unghi de incidentă 30º şi 80º).

(b) Domeniul spectral depinde de obietivele utilizate; aria de investigare 200 μm, rezoluţie spaţială 1 μm.; Pentru probe neomogene cum ar fi material picturale, copolimeri, etc.; Spectroscopie FTIR cu mapare în transmisie şi reflexie folosind obiective adecvate.

Spectrofluorimetru JASCO FP-6500

Este echipat cu  lampă de xenon de 150 W, domeniu de lucru200-900 nm, rezoluție de 1 nm; este dotat cu software specific.

Articole ISI publicate în 2018-2019

Bințințan, Vasile | Calborean, Adrian | Mocan, Mihaela | Macavei, Sergiu | Cordoș, Adrian | Ciuce, Cătălin | Bințințan, Adriana | Chira, Romeo | Nagy, Georgiana | Surlin, Valeriu | Timofte, Dan | Nickel, Felix | Mueller, Beat | Dindelegan, George | Ciuce, Constantin | Brad, Stelian | Murar, Mircea | Mocan, Bogdan. New inductive proximity sensor platform for precise localization of small colorectal tumors. Materials Science & Engineering C, 106, 2020, 110146.

Bitay, Enikő | Kiss-Pataki, Bernadeth | Indrea, Emil | Kacsó, Irén | Tolvay-Roșca, Ferenc | Bratu, Ioan | Veress, Erzsébet. Provenance study on a small selection of roman potshards (Tăşnad-sere site, Satu Mare county, Romania). STUDIA UBB CHEMIA, LXIV, 2, 2019, 483-497.

Bratu, I. | Nemeș, O. F. | Măruțoiu, V. C. | Kacsó, I. | Vlasin, D. Gh. Characterization of a Jesus Pantocrator Wooden Icon from Eighteen Century by Differential Scanning Calorimetry and Infrared and X-ray Fluorescence Spectroscopies. Analytical Letters 52:1, 45-53 (2019).

Bunge, Alexander | Porav, Alin Sebastian | Borodi, Gheorghe | Radu, Teodora | Pîrnău, Adrian | Berghian-Groșan, Camelia | Turcu, Rodica. Correlation between synthesis parameters and properties of magnetite clusters prepared by solvothermal polyol method. Journal of Materials Science 2019, 54(6), 2853-2875.

Constantinescu, Teodora | Lungu, Claudiu Nicolae | Lung, Ildiko. Lipophilicity as a Central Component of Drug-Like Properties of Chalchones and Flavonoid Derivatives. Molecules, 2019, 24, 1505.

Dehelean, A. | Popa, A. | Rada, S. | Suciu, R.C. | Stan, M. | Culea, E. Spectroscopic investigation of new manganese tellurite glasses synthesized by sol-gel method. Journal of Alloys and Compounds 801 (2019) 181-187.

Dippong, T. | Levei, E.A. | Cadar, O. | Goga, F. | Toloman, D. | Borodi, G. Thermal behavior of Ni, Co and Fe succinates embedded in silica matrix. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2019) 136:1587–1596.

Grad, Oana | Miheț, Maria | Dan, Monica | Blăniță, Gabriela | Radu, Teodora | Berghian-Groșan, Camelia | Lazăr, Mihaela D. Pt/UiO-66 Nanocomposites as Catalysts for CO2 Methanation Process. Journal of Nanoscience Nanotechnology 19 (2019) 3187 - 3196.

Grad, Oana | Miheț, Maria | Dan, Monica | Blăniță, Gabriela | Radu, Teodora | Berghian-Groșan, Camelia | Lazăr, Mihaela D. Au/reduced graphene oxide composites: eco-friendly preparation method and catalytic applications for formic acid dehydrogenation. Journal of Materials Science 54 (2019) 6991 - 7004.

Karabulut, M. | Popa, A. | Berghian-Grosan, C. | Ertap, H. | Yüksek, M. | Tokdemir Öztürk, S. | Ștefan, R. On the structural features of iron-phosphate glasses by Raman and EPR: Observation of superparamagnetic behavior differences in HfO2 or CeO2 containing glasses. Journal of Molecular Structure 2019, 1191, 59-65.

Liebscher, Jurgen. Chemistry of Polydopamine - Scope, Variation, and Limitation. European Journal of Organic Chemistry, 2019, 4976–4994.

Marutoiu, Constantin | Bratu, Ioan | Buta, Mircea Gelu | Nemes, Olivia Florena | Timbus (Monk Siluan), Sergiu Petru | Tanaselia, Claudiu | Simionescu, Andreea. Multidisciplinary Investigations of a Double Sided WoodenIcon from Nicula Monastery, Romania. REV.CHIM.(Bucharest), 70, 8, 2019, 2747-2752.

Mesaros, A. | Vasile, B.S. | Toloman, D. | Pop, O.L. | Marinca, T. | Unguresan, M. | Perhaita, I. | Filip, M. | Iordache, F. Towards understanding the enhancement of antibacterial activity in manganese doped ZnO nanoparticles. Applied Surface Science 471 (2019) 960-972.

Miheț, Maria | Grad, Oana | Blăniță, Gabriela | Radu, Teodora | Lazăr, Mihaela D. Effective Encapsulation of Ni nanoparticles in metal-organic frameworks and their application for CO2 methanation. International Journal of Hydrogen Energy 44 (2019) 13383 - 13396.

Muntean, C. M. | Biter, T.-L. | Bratu, I. | Toșa, N. Metallic surface dynamics of genomic DNA and its nitrogenous bases: SERS assessment and theoretical considerations. Journal of Molecular Modeling/J. Mol. Mod. 25 (2019): 162 (1-8).

Nan, Alexandrina | Filip, Xenia | Dan, Monica | Marincaș, Olivian. Clean production of new functional coatings of magnetic nanoparticles from sustainable resources. Journal of Cleaner Production, 210, 687-696, 2019.

Nan, Alexandrina | Ganea, Iolanda | Turcu, Rodica. Physicochemical properties of a new magnetic nanostructure based on poly(benzofurane-co-arylacetic acid). Analytical Letters, Vol. 52, No. 1, 27–36, 2019.

Nan, Alexandrina. New highly functionalized polymer from sustainable resources. The 18th Asian Chemical Congress (ACC), 8-12 decembrie 2019, Taipei, Taiwan.

Nekvapil, Fran | Aluaș, Mihaela | Barbu-Tudoran, Lucian | Suciu, Maria | Bortnic, Rareș-Adrian | Glamuzina, Branko | Pînzaru, Simona Cinta. From Blue Bioeconomy toward Circular Economy through High-Sensitivity Analytical Research on Waste Blue Crab Shells. ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 7, 16820−16827.

Nekvapil, Fran | Brezestean, Ioana | Tomsic, Sanja | Müller, Csilla | Chis, Vasile | Pînzaru,Simona Cinta. Microsphere packages of carotenoids: intact sea urchin eggs tracked by Raman spectroscopy tools. Photochem. Photobiol. Sci.,2019, 18, 1933.

Opriș, Ocsana | Ciorîță, Alexandra | Soran, Maria-Loredana | Lung, Ildikó | Copolovici, Dana | Copolovici, Lucian. Evaluation of the photosynthetic parameters, emission of volatile organic compounds and ultrastructure of common green leafy vegetables after exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Ecotoxicology 28 (2019) 631-642.

Rada, M. | Popa, A. | Rada, S. | Bot, A. | Culea, E. Recycled and vanadium-doped materials as negative electrode of the lead acid battery. Journal of Solid State Electrochemistry, 2019, 23, 2435–2445.

Rada, S. | Culea, E. | Rada, M. Microstructure and mechanical properties of stabilized zirconia ceramics. Dental Materials 35(S1) (2019) e32.

Rada, S. | Rada, M. | Erhan, R.V. | Bodnarchuk, V. | Barbu-Tudoran, L. | Culea, E. Heterogeneities in the silver oxide-lead-germanate glasses. Journal of Alloys and Compounds, vol. 770, pp. 395-404.

Rada, S. | Unguresan, M. | Rada, M. | Cuibu, D. | Zhang, J. | Pengfei, A. | Suciu, R. | Bot, A. | Culea, E. Manganese-Lead-Lead Dioxide Glass Ceramics as Electrode Materials. Journal of The Electrochemical Society, 166 (16) A3987-A3996 (2019).

Stan, Manuela | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Opriș, Ocsana | Leoștean,_x000D_ Cristian| Popa, Adriana | Covaciu, Florina| Lazăr, Mihaela Diana | Kacsó, Irina| Silipaș, Teofil-Danut| Porav, Alin Sebastian. Data on the removal of Optilan Blue dye from aqueous media using starch-coated green synthesized magnetite nanoparticles. Data in brief 25 (2019) 104165.

Stan, Manuela | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Opriș, Ocsana | Leoștean, Cristian | Popa, Adriana | Covaciu, Florina | Lazăr, Mihaela Diana | Kacsó, Irina | Silipaș, Teofil-Danut | Porav, Alin Sebastian. Starch-coated green synthesized magnetite nanoparticles for removal of textile dye Optilan Blue from aqueous media. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 100 (2019) 65–73.

Ștefan, Maria | Pană, Ovidiu | Leoștean, Cristian | Popa, Adriana | Toloman, Dana | Macavei, Sergiu | Lazăr, Diana | Barbu-Tudoran, Lucian. Morpho-structural and photocatalytic properties of SnO2 nanoparticles. Studia UBB Chemia, LXIV, 3, 2019, 99-109.

Suciu, R. C. | Zârbo, L. P. | Guyon, F. | Măgdaș, D. A. Application of three-dimensional fluorescence spectroscopy using the classical right angle technique in white wines classification. Scientific Report, (2019) 9:18250.

Susan-Resiga, Daniela | Socoliuc, V. | Bunge, A. | Turcu, Rodica | Vékás, L. From high colloidal stability ferrofluids to magnetorheological fluids: tuning the flow behavior by magnetite nanoclusters. Smart Materials and Structures 28 (2019) 115014.

Toloman, D. | Pană, O. | Ștefan, M. | Popa, A. | Leoștean, C. | Macavei, S. | Silipaș, D. | Perhaita, I. | Lazăr, M. D. | Barbu-Tudoran, L. Photocatalytic activity of SnO2-TiO2 composite nanoparticles modified with PVP. Journal of Colloid and Interface Science 542 (2019) 296–307.

Toth, Ildiko | Illes, Erzsebet | Szekeres, Marta | Zupko, Istvan | Turcu, Rodica | Tombacz, Etelka. Chondroitin-Sulfate-A-Coated Magnetite Nanoparticles: Synthesis, Characterization and Testing to Predict Their Colloidal Behavior in Biological Milieu. International Journal of Molecular Science 20 (2019) 4096.

Vasilescu, C. | Todea, A. | Nan, A. | Cȋrcu, M. | Turcu, R. | Benea, I.-C. | Peter, F. Enzymatic synthesis of short-chain flavor esters from natural sources using tailored magnetic biocatalysts. Food Chemistry, 296, 1-8, 2019.

Voica, Cezara | Măgdaș, Alina | Lazăr, Diana | Lung, Ildiko Removal of Metals from Water Using Platinum Nanostructured Carbon Composites. Analytical Letters 2019, 52, 1, 201–212.

Bratu, I. | Nemeș, O. F. | Maruțoiu, V. C. | Kacso, | Vlasin, D. Gh. Characterization of a Jesus Pantocrator Wooden Icon from Eighteen Century by Differential Scanning Calorimetry and Infrared and X-ray Fluorescence Spectroscopies. Analytical Letters.

Chicinaş, H.F. | Marinca, T.F. | Mesaroş, A. | Götze, P. | Eckert, A. | Stoian, G. | Leoştean, C. | Pană, O. | Lupu, N. | Popa, C.O. Preparation and characterisation of WC-10Co powders obtained by aqueous milling. Ceramics International, Volume: 44, Issue: 18, Pages: 22935-22942.

Cîrcu, Monica | Bunge, Alexander | Vasilescu, Corina | Porav, Sebastian | Nan, Alexandrina. Non-catalytic, solvent-free synthesis of poly(tartronic-co-glycolic acid) as a versatile coating for different surfaces. Polymer International 2018, Vol. 67, 212-219.

Cîrcu, Monica | Filip, Claudiu. Closer to Polydopamine structure: new insights from a combined 13C/1H/2H solid-state NMR study on deuterated samples. Polymer Chemistry 2018, 9, 3379.

Cîrcu, Monica | Radu, Teodora | Porav, Sebastian | Turcu, Rodica. Surface functionalization of Fe3O4@SiO2 core-shell nanoparticles with vinylimidazole-rare earth complexes: Synthesis, physico-chemical properties and protein interaction effects. Applied Surface Science 2018, 453, 457-463.

Dipponga, Thomas | Toloman, Dana | Levei, Erika-Andrea | Cadar, Oana | Mesaroș, Amalia. A possible formation mechanism and photocatalytic properties of CoFe2O4/PVA-SiO2 nanocomposites. Thermochimica Acta 2018, 666, 103–115.

Gavrea, Radu | Leoștean, Cristian | Coldea, Marin | Isnard, Olivier | Pop, Viorel | Benea, Diana. Effects of Co for Mn substitution on the electronic properties of Mn2-xCoxVAl as probed by XPS. Intermetallics 2018, 93, 155-161.

Gilea, Diana | Radu, Teodora | Muresanu, Mihaela | Carja, Gabriela. Plasmonic photocatalysts based on silver nanoparticles - layered double hydroxides for efficient removal of toxic compounds using solar light. Applied Surface Science: 444, 407-413.

Illés, Erzsébet | Szekeres, Márta | Tóth, Ildikó Y. | Szabó, Ákos | Iván, Béla | Turcu, Rodica| Vékás, Ladislau | Zupkó, István | Jaics, György | Tombácz, Etelka. Multifunctional PEG-carboxylate copolymer coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles for biomedical application. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2018, 451, 710-720.

Ispas, George-Marian | Crăciunescu, Izabella | Porav, Sebastian | Turcu, Rodica | Gligor, Delia. New type of electrode material based on magnetic nanoparticles withhigh potential applicability in electrochemical sensors for nitritedetection. Sensors and Actuators 2018, A276, 43–51.

Leoștean, Cristian | Pană, Ovidiu | Ștefan, Maria | Popa, Adriana | Toloman, Dana | Șenilă, Marin | Guțoiu, Simona | Macavei, Sergiu. New properties of Fe3O4@SnO2 core shell nanoparticles following interface charge/spin transfer. Applied Surface Science 2018, 427, 192–201.

Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Opriş, Ocsana | Stan, Manuela | Bele, Constantin. Microwave irradiation effect on polyphenol content and antioxidant activity of basil. Studia UBB Chemia 2018, LXIII, 3, 87-94.

Lung, Ildikó | Soran, Maria-Loredana | Stan, Manuela | Opriș, Ocsana | Copaciu, Florina | Ștefan, Maria | Lazăr, Mihaela Diana | Leoștean, Cristian | Porav, Alin Sebastian. Green synthesized Fe3O4 nanoparticles for Lanasyn red azo dye removal from aqueous solutions. Revue Roumaine de Chimie 2018, 63(10), 965-970.

Lung, Ildiko | Stan, Manuela | Opriș, Ocsana | Soran, Maria-Loredana | Senila, Marin | Ștefan, Maria. Removal of Lead(II), Cadmium(II), and Arsenic(III) from Aqueous Solution Using Magnetite Nanoparticles Prepared by Green Synthesis with Box–Behnken Design. Analytical letters 2018, 51, 2517-2529.

Macavei, Sergiu | Rada, Marius | Zagrai, Mioara | Rada, Simona | Bodnarchuk, Victor | Bălan, Radu | Erhan, Raul. Spectroscopic Characterization of a Lead–Lead Dioxide Automobile Battery. Analytical Letters, 1-11.

Măgerușan, Lidia | Pogăcean, Florina | Coroș, Maria | Socaci, Crina | Pruneanu, Stela | Leoștean, Cristian | Pană, Ioan Ovidiu. Green methodology for the preparation of chitosan/carbon based nanomaterial through electrochemical exfoliation and its applicability in Sunset Yellow detection. Electrochimica Acta 2018, 283, 578-589.

Maruțoiu, Olivia Florena | Bratu, Ioan | Maruțoiu, Constantin | Postolache, Dana Luminița | Dragomir, Mihai | Tanaselia, Claudiu | Garabagiu, Sorina. Scientific investigations of Royal Gates from the wooden church of Petrindu, Salaj County, Romania. X-Ray Spectrometry 2018, 47(2), 176-185.

Nemeș, Olivia Florena | Bratu, Ioan | Maruțoiu, Constantin | Kacso, Irina | Miclăuș, Maria | Mihali, Dimitrie | Badea, Delia Nica. Spectroscopy Investigation of Triptych Icon from the Borsa Church, Maramures County. Revista de Chimie 2018, 69(1), 76-79.

Petran, Anca | Hadade, Niculina D. | Filip, Claudiu | Filip, Xenia | Bende, Attila | Popa, Adriana | Liebscher, Jürgen. Poly[3,4-dihydroxybenzhydrazide]: A Polydopamine Analogue?. Macromolecular Chemistry and Physics 2018, 19; 10; 1700564.

Petran, Anca | Radu, Teodora | Borodi, Gheorghe | Nan, Alexandrina | Suciu, Maria | Turcu, Rodica. Effects of rare earth doping on multi-core iron oxide nanoparticles properties. Applied Surface Science 2018, 428, 492–499.

Popa, A. | Stan, M. | Toloman, D. | Porav, S.A. | Ștefan, R. | Vodnar, D.C. | Silipaș, T.D. The influence of Cu2+ doping level on the properties of ZnO loaded with Ag nanoparticles. Romanian Journal of Physics 2018, Vol. 63, Nr. 5–6, 1–12.

Popa, Adriana | Ștefan, Maria | Toloman, Dana | Pană, Ovidiu | Mesaroș, Amalia | Leoștean, Cristian | Macavei, Sergiu | Marincaș, Olivian | Suciu, Ramona | Barbu-Tudoran, Lucian. Fe3O4-TiO2: Gd nanoparticles with enhanced photocatalytic activity and magnetic recyclability. Powder Technology 2018, 325, 441–451.

Rada, Marius | Zhang, Jing | Zhongua, Wu | Zagrai, Mioara | Măgerușan, Lidia | Rada, Simona. Spectroscopic Characterization of Dental Ceramics Composed of Yttrium-Stabilized Zirconium. Analytical Letters, 51, 16, 2542-2548.

Rada, S. | Cuibus, D. | Vermeșan, H. | Rada, M. | Culea, E. Structural and electrochemical properties of recycled active electrodes from spent lead acid battery and modified with different manganese dioxide contents. Electrochimica Acta 2018, 268, 332-339.

Rada, S. | Culea, E. | Rada, M. Novel ZrO2 based ceramics stabilized by Fe2O3, SiO2 and Y2O3. Chemical Physics Letters 2018, 696, 92-99.

Rada, S. | Zagrai, M. | Rada, M. | Măgerușan, L. | Popa, A. | Suciu, R. | Macavei, S. | Suciu, M. Structure, electrochemical characterization and the role of copper oxide in lead-lead dioxide glasses and vitroceramics. Journal of Non-Crystalline Solids 2018, 491, 55–63.

Simu, Meda-Romana | Páll, Emőke | Radu, Teodora | Miclăuș, Maria | Culic, Bogdan | Mesaros, Anca-Ștefania | Muntean, Alexandrina | Filip, Gabriela Adriana. Development of a novel biomaterial with an important osteoinductive capacity for hard tissue engineering. Tissue and Cell, 52, 101-107.

Ștefan, Maria | Popa, Adriana | Pană, Ovidiu | Leoștean, Cristian | Toloman, Dana | Lazăr, Diana | Pogăcean, Florina | Macavei, Sergiu | Guțoiu, Simona. Efficient photocatalytic removal of RhB using magnetic Fe3O4–SnO2 nanocomposites containing Sn2+ interstitial impurities. Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2018, 29, 14132–14143.

Ștefan, Răzvan | Karabulut, Mevlut | Popa, Adriana | Culea, Eugen | Bolunduț, Liviu | Olar, Loredana | Păscuță, Petru. A spectroscopic study of the influence of CuO addition on the ZnO-TeO2 glass and glass ceramics. Journal of Non-Crystalline Solids 2018, 498, 430–436.

Szekeres, Edina | Chiriac, Cecilia Maria | Baricz, Andreea | Szőke-Nagy, Tiberiu | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Rudi, Knut | Dragoș, Nicolae | Coman, Cristian. Investigating antibiotics, antibiotic resistance genes, and microbial contaminants in groundwater in relation to the proximity of urban areas. Environmental Pollution 2018, 236, 734-744.

Szekeres, Edina | Chiriac, Cecilia Maria | Baricz, Andreea | Szőke-Nagy, Tiberiu | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Rudi, Knut | Dragoș, Nicolae | Coman, Cristian. Investigating antibiotics, antibiotic resistance genes, and microbial contaminants in groundwater in relation to the proximity of urban areas. Environmental Pollution 2018, 236, 734-744.

Tripon, Carmen | Dădârlat, Dorin | Crăciunescu, Izabell. Photothermoelectric (PTE) detection of magnetic phase transitionsbased on liquid thermoelectric (LTE) materials as sensors, Advanced Topics in Optoelectronics. Microelectronics and Nanotechnologies IX, 10977, 2018.

Vasilescu, Corina | Latikka, M. | Knudsen, K. D. | Garamus, V. M. | Socoliuc, V. | Turcu, Rodica | Tomba, Etelka | Susan-Resiga, Daniela| Ras, R. H. A. | Vékás, L. High concentration aqueous magnetic fluids: structure, colloidal stability, magnetic and flow properties. Soft Matter 2018, 14, 6648.

Vostinaru, Oliviu | Dinte, Elena | Soran, Maria-Loredana | Lung, Ildiko | Opriș, Ocsana | Mogoșan, Cristina. Evaluation of the Anti-Gout Potential of Calluna vulgaris L. (Ericaceae) in Rats. Records of Natural Products 2018, 12:5, 432-444.