Departamentul de Fizica Sistemelor Nanostructurate este o entitate de cercetare științifică care desfăsoară activități de cercetare atât la nivel fundamental cât și aplicativ în domeniul materialelor avansate.  Activitățile principale de cercetare încadrându-se în următoarele domenii de specializare inteligentă: “Digitalizare, industrie și spațiu”, “Climă, energie și mobilitate” si “Hrană, bioeconomie, resurse naturale, biodiversitate, agricultură și mediu”. Departamentul dispune de echipamente CDI moderne și performante precum și de personal de cercetare înalt calificat. În cadrul departamentului activează două echipe de cercetare:

Materiale Nanocompozite cu Proprietăţi Ajustabile – Lider de echipă:  Dr. Ioan Ovidiu PANĂ

În cadrul echipei există un interes crescut în obținerea şi dezvoltarea de materiale compozite nanometrice atât din punct de vedere fundamental cât și aplicativ.  Aplicaţiile tehnologice abordate sunt: protecţia mediului, stocare de energie, terapia fotodinamică, agenţi de contrast în imagistică medicală, hipertermia magnetică, micromagneţi cuplaţi prin schimb etc.

Materiale Multifuncţionale şi Compuşi Biologic Activi – Lider de echipă: Dr. Alexandrina NAN

Echipa CDI Materiale multifuncționale și compuși biologic activi are expertiză în domeniul materialelor avansate și desfășoară activități de cercetare ce vizează obținerea, caracterizarea și testarea aplicațiilor nanostructurilor hibride funcționalizate, materialelor polimerice și a compușilor bioactivi cu proprietăți controlate.

Laboratoare de preparări chimice

  1. Laborator chimie compuși anorganici
    Laboratorul are ca obiect de activitate prepararea de materiale nanostructurate și nanocompozite multifuncționale, cu structură și proprietăți controlate, aplicabile în diferite domenii, de la medicină, mediu, electronica s. a.  Materialele preparate sunt nanocompozite, cu diferite arhitecturi, pe bază de nanoparticule metalice, nanostructuri magnetice şi/sau semiconductoare.
  1. Laborator de sinteză materiale polimetrice şi hibride
    Laboratorul este dotat cu aparatură de ultimă generație destinată realizării sintezelor de materiale polimetrice și de preparare a materialelor hibride multifuncționale cu proprietăți ajustabile aplicabile în medicină, separare magnetică, industria farmaceutică, mediu etc. Aceste materiale sunt fie nanostructurate fie macrostructurate.

Echipamente de analiză şi caracterizare

Echipament de Spectroscopie de fotoelectroni (XPS, UPS) de înaltă rezoluție; Produs “SPECS” (Berlin)

Sistem pentru măsurători XPS operațional sub vid ultraînalt având: sursa de raze X anod dual: Mg – 1253 eV, Al – 1487 eV, putere maximă 300W; Rezoluție 0.8 eV; Analizor de energie a electronilor de tip PHOIBOS 150 2D CCD, detecție bi-dimensională cu un set de microcanale Chevron +, CCD; rezoluție unghiulară < 0.1 grade; rezoluție energetică < 2 meV; sursa de ioni pentru corodare controlată a probei; Neutralizator programabil; Sursa monocromatică cu monocristal de Al și anod dual de Al și Ag, rezoluție 0.6 eV; Sursa capilară de UV He I, He II, cu sistem vacuum; Software de achiziție specializat; Software de interpretare specializat – CASA.

Magnetometru cu proba vibrantă (VSM) cu magnet supraconductor “cryogen free”; Produs  “Cryogenic” (UK)

Sistem auto-lichefiere He; Câmp magnetic maxim 8T; Domeniu de temperatură: 1.6K – 315K; Sensibilitate: 10-6 emu; Măsurători magnetice AC și DC în funcție de câmpul aplicat și temperatură; programabil în LabVIEW.

Magnetometru SQUID – MPMS-XL7-AC; Produs “Quantum Design”

Sistem SQUID de detecție a momentului magnetic MPMS-XL7; Sistem LHe; Câmp magnetic maxim 7T; Domeniu de temperatură: 1.9-400 K; Susceptibilitate AC SQUID 0.1 – 1 KHz, sensibilitate: 2×10-8 emu @ 0 T; Modul de măsurători în câmpuri magnetice ultra-joase ±0.05 G; Modul RSO, DC sensibilitate absolută 1×10-8 emu @ 2500 Oe; Modul de extindere a domeniului de măsurare (EDR) ± 300 emu; software de operare.

Sistem AFM/STM/STS-UHV; Produs RHK (Michigan)

Echipament destinat microscopiei de forță atomică/ forță magnetică (AFM/MFM), microscopiei / spectroscopiei de tunelare (STM/STS); Rezoluție atomică destinat studiului straturilor subțiri; Funcționează în condiții de vid ultraînalt (<3 x 10-10 mbar).

Difractometru RIGAKU; SmartLab 9kW cu anod rotitor

Sistem multifuncțional: XRD, SAXS, GISAXS, “in plane reflectivity” destinat pentru pulberi și straturi subțiri; lucrează în mod de reflexie și în mod transmisie; complet automatizat la înaltă rezoluție; Generator de raze-X 9 kW; Detectori: 1 cu scintilație, 1 Dtex Ultra și 1 Dtex 250; Goniometru 5 axe, θ/2θ de înaltă rezoluție; Proba fixă la măsurare, în montaj orizontal; Encoder cu rezoluția de 0.0001o; Mecanism de aliniere și configurare optică automată; Mecanism de aliniere a înălțimii probei; Optica prevăzută cu senzori; Pachet special de programe de măsurare; Monocromator cu trecere rapidă din metoda focusată în metoda fascicul paralel; Monocromator tip CALSA; Optica complet automatizată, controlată prin computer; Atenuator rotativ programabil; Software analiză calitativă (PDXL Qualitative analysis); Software analiză cantitativă pulberi (PDXL Quantitative analysis); Software de reflectivitate și Rocking Curve; Software pentru “reciprocal space mapping” și figuri de pol.

Spectrometru de rezonanță de spin (RES) dual band pentru probe solide si lichide cu accesorii; Bruker ELEXSYS E 500

Spectrometrul este echipat cu două punți de microunde: una în bandă X (9 GHz) și una în banda Q (35 GHz); un electomagnet care generează un câmp maxim de 1 T (banda X), respectiv 1,5 T (banda Q); un goniometru care permite rotirea probei în câmp magnetic; două unități de temperatură variabilă care permit masurători în domeniul 4K-300K și 77K-500K.Sistemele tipice care pot fi studiate prin RES sunt: (i) ioni ai metalelor tranziționale și ai pământurilor rare; (ii) radicali liberi; (iii) defecte punctuale (imperfecțiuni localizate în cristale).

Fotodensitometru pentru cromatografie pe strat subțire

Măsurători de reflexie, fie în mod absorbantă sau fluorescență; Dimensiunea plăcilor: maxim 200 x 200 mm; Domeniul spectral: 190 – 800 nm; Viteza de scanare: 1 – 100 mm/s; Operat cu software – CATS.

Cromatograf de lichide de înaltă performanţă (HPLC), cuplat cu detector PDA şi MS, SHIMADZU

Detectori: PDA (photo diode array) şi MS (mass spectrometer); Sursa de ionizare: ESI (electrospray ionization); lucreaza în mod pozitiv şi negativ.

Spectrometru FT-IR JASCO 6100 cu accesorii (a) şi  Microspectometu FT-IR, JASCO IRT 3000(b)

(a) Domeniu spectral 7000-350 cm-1, rezoluţie 2 cm-1 Accesorii: H-ATR şi de reflexie speculara la incidenta (unghi de incidentă 30º şi 80º).

(b) Domeniul spectral depinde de obietivele utilizate; aria de investigare 200 μm, rezoluţie spaţială 1 μm.; Pentru probe neomogene cum ar fi material picturale, copolimeri, etc.; Spectroscopie FTIR cu mapare în transmisie şi reflexie folosind obiective adecvate.

Spectrofluorimetru JASCO FP-6500

Este echipat cu  lampă de xenon de 150 W, domeniu de lucru200-900 nm, rezoluție de 1 nm; este dotat cu software specific.

Articole ISI publicate în 2018-2021

F. Nekvapil | I.-V. Ganea | A. Ciorîță | R. Hirian | S. Tomšić | I.M. Martonos | S. Cîntă Pînzaru. A New Biofertilizer Formulation with Enriched Nutrients Content from Wasted Algal Biomass Extracts Incorporated in Biogenic Powders. Sustainability (2021) 13(10): 8777.

C. M. Muntean | N. E. Dina | I. Bratu | C. Tripon | S. Niţu (Năstase) | A. Coste. Acidic pH-responsive changes of DNA structure and surface dynamics as probed with ultrasensitive Raman spectroscopy. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2021, 258, 119866.

A. Nan | I.-V. Ganea | S. Macavei | R. Turcu. Aminopropylimidazole as an advantageous coating in the synthesis of functionalized magnetite nanoparticles. Nanomaterials, 2021, 11, 3276.

Mircea Tămaş | Oliviu Vostinaru | Loredana Soran | Ildiko Lung | Ocsana Opriș | Anca Toiu | Alexandru Gavan | Elena Dinte | Cristina Mogosan. Antihyperuricemic, Anti‐Inflammatory and Antihypertensive Effect of a Dry Extract from Solidago virgaurea L.. Scientia Pharmaceutica, 2021, 89, 27.

Macari Artur | Sturza Rodica | Lung Ildiko | Soran Maria-Loredana | Opriş Ocsana | Balan Greta | Ghendov-Mosanu Aliona | Vodnar Dan Cristian | Cojocari Daniela. Antimicrobial Effects of Basil, Summer Savory and Tarragon Lyophilized Extracts in Cold Storage Sausages. Molecules, 2021, 26, 6678.

Moaca, E-A. | Walz, C-G. | Socoliuc, V. | Racoviceanu, R. | Facurariu, C. | Ianos, R. | Cîntă Pînzaru, S. | Barbu-Tudoran, L. | Nekvapil, F. | Iuraciuc, S. | Soica, C. | Dehelean, C.A. Biocompatible Magnetic Colloidal Suspension Used as a Tool for Localized Hyperthermia in Human Breast Adenocarcinoma Cells: Physicochemical Analysis and Complex In Vitro Biological Profile, Nanomaterials (2021) 11:1189.

Opriş Ocsana | Soran Maria-Loredana | Lung Ildiko | Ciorîţă Alexandra | Copolovici Lucian. Biotransformation of Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs Induces Ultrastructural Modifications in Green Leafy Vegetables. Journal of Soil Science and Plant Nutrition (2021) 21:1408–1420.

A. Nan | M. Suciu | I. Ardelean | M. Şenilă | R. Turcu. Characterization of the nuclear magnetic resonance relaxivity of gadolinium functionalized magnetic nanoparticles, Analytical Letter, 2021, .54 (1-2), 124-139.

I. Bratu | C. Măruţoiu | D. Nemeş | D. Toader | O. F. Nemeş | R. C. Suciu. Characterization of the Paint from “The Lord’s Transfiguration” Icon by Grigore Ranite, Analytical Letters, 54 (1-2) (2021) 204-211.

N. L. Pop | A. Nan | A. E. Urda-Cimpean | A. Florea | V. A. Toma | R. Moldovan | N. Decea | D. R. Mitrea | R. Orasan. Chitosan functionalized magnetic nanoparticles to provide neural regeneration and recovery after experimental model induced peripheral nerve injury, Biomolecules, 11(5), 676, 2021.

Neamțu, C. | Bratu, I. | Măruțoiu, C. | Măruțoiu, V.C. | Nemeș, O.F. | Comes, R. | Bodi, Ș. | Buna, Z. | Popescu, D. Component Materials, 3D Digital Restoration, and Documentation of the Imperial Gates from the Wooden Church of Voivodeni, Sălaj County, Romania. Applied Sciences, 2021, 11(8), 3422.

Opriş Ocsana | Copaciu Florina | Soran Maria-Loredana | Niinemets Ülo | Copolovici Lucian. Content of Carotenoids, Violaxanthin and Neoxanthin in Leaves of Triticum aestivum Exposed to Persistent Environmental Pollutants. Molecules 2021, 26(15), 4448.

Filip G.A. | Achim M. | Mihalte P. | Miclăuș M.O. | Cristea C. | Melinte G. | Gheban B. | Munteanu D.M. | Cadar O. | Simon I. | Pană O. | Tudoran L.B. | Clichici S. | Ștefan R. Design, in vitro bioactivity and in vivo influence on oxidative stress and matrix metalloproteinases of bioglasses in experimental skin wound. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 68(2021), 126846.

Pop, D. | Buzatu, R. | Moaca, E-A. | Watz, C.G. | Cîntă Pînzaru, S. | Barbu-Tudoran, L. | Nekvapil, F. | Avram, S. | Dehelean, C.A. | Cretu, M.O. | Nicolov, M. | Szuhanek, C. | Jivanescu, A. Development and Characterization of Fe3O4@Carbon Nanoparticles and Their Biological Screening Related to Oral Administration. Materials (2021) 14:3556.

I. Vasian | T. Florian | A. Nan | E. Gal | M. Gorgan | Ș.M. Tötös | V. Florian | I. Oltean. Diastereoselective synthesis of (8E,10Z)-tetradeca-8,10-dienal, the sexual pheromone of the horse-chestnut leaf-miner Cameraria ohridella. Studia UBB Chemia, LXVI, 4, 205-224, 2021.

Monica Dan | Adriana Vulcu | Alin Sebastian Porav | Cristian Leoștean | Gheorghe Borodi | Oana Cadar | Camelia Berghian-Groșan. Eco-Friendly Nitrogen-Doped Graphene Preparation and Design for the Oxygen Reduction Reaction. Molecules 26 (2021) 3858.

Iolanda-Veronica Ganea | Alexandrina Nan | Călin Baciu | Rodica Turcu. Effective Removal of Crystal Violet Dye Using Neoteric Magnetic Nanostructures Based on Functionalized Poly(Benzofuran-co-Arylacetic Acid): Investigation of the Adsorption Behaviour and Reusability. Nanomaterials 2021, 11(3), 679.

M. Rapa | M. Stefan | A. Popa | D. Toloman | C. Leostean | G. Borodi | D. C. Vodnar | M. Wrona | J. Salafranca | C. Nerin | D. G. Barta | M. Suciu | C. Predescu | E. Matei. Electrospun Nanosystems Based on PHBV and ZnO for Ecological Food Packaging. Polymers 13(2021) 2123.

Lung, Ildiko | Soran Maria-Loredana | Stegarescu, Adina | Opris, Ocsana | Gutoiu, Simona | Leostean, Cristian | Lazar, Mihaela Diana | Kacso, Irina | Silipas, Teofil-Danut | Porav, Alin Sebastian. Evaluation of CNT-COOH/MnO2/Fe3O4 nanocomposite for ibuprofen and paracetamol removal from aqueous solutions. Journal of Hazardous Materials 403 (2021) 123528.

I. Bratu | C. Marutoiu | A. Hernanz | O.F. Nemes | M. Tiplic | H.G.M. Edwards. Firing temperature determination of some 18th century Transylvanian stove tiles using spectroscopic techniques. Vibrational Spectroscopy 113 (2021) 103227.

Sandor I. Bernad | Izabell Craciunescu | Gurpreet S. Sandhu | Dan Dragomir-Daescu | Etelka Tombacz | Ladislau Vekas | Rodica Turcu. Fluid Targeted delivery of functionalized magnetoresponsive nanocomposite particles to a ferromagnetic stent. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 519 (2021) 167489.

Craciunescu Izabell | Palade Petru | Iacob Nicusor | Ispas George Marian | Stanciu Anda Elena | Kuncser Victor | Turcu Rodica Paula. High-Performance Functionalized Magnetic Nanoparticles with Tailored Sizes and Shapes for Localized Hyperthermia Applications. Journal of Physical Chemistry C, 125, 20, 11132-11146.

A. Popa | D. Toloman | M. Stefan | A. Petran | S. Macavei | S. Ulinici | M. Stan | L. Barbu-Tudoran | M. Vlassa | O. Pana. Hybrid PVDF-P(L-DOPA)-ZnO membranes for dyes and antibiotics removal through simultaneous action of adsorption and photocatalysis processes. Journal of Environmental Chemical Engineering 9 (2021) 106812.

Maria Suciu | Claudiu Mirescu | Izabell Crăciunescu | Sergiu Gabriel Macavei | Cristian Leoștean | Razvan Stefan | Loredana E. Olar | Septimiu-Cassian Tripon | Alexandra Ciorîtă | Lucian Barbu-Tudoran. In Vivo Distribution of Poly(ethylene glycol) Functionalized Iron Oxide Nanoclusters: An Ultrastructural Study. Nanomaterials, 11 (2021), 2184.

A. Popa | O. Pana | M. Stefan | D. Toloman | M. Stan | C.Leostean | R.C. Suciu | G. Vlad | S. Ulinici | G. Baisan | S. Macavei | L. Barbu‑Tudoran. Interplay between ferromagnetism and photocatalytic activity generated by Fe3+ ions in iron doped ZnO nanoparticles grown on MWCNTs. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 129 (2021) 114581.

Florina Pogăcean | Codruța Varodi | Maria Coroș | Irina Kacso | Teodora Radu | Bogdan Ionuț Cozar | Valentin Mirel | Stela Pruneanu. Investigation of L-Tryptophan Electrochemical Oxidation with a Graphene-Modified Electrode. Biosensors, 2021, 11(36), 1-15,

Thomas Dippong | Erika-Andrea Levei | Dana Toloman | Lucian Barbu-Tudoran | Oana Cadar. Investigation on the formation, structural and photocatalytic properties of mixed Mn-Zn ferrites nanoparticles embedded in SiO2 matrix. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 158 (2021) 105281.

Adriana Vulcu | Teodora Radu | Alin Sebastian Porav | Camelia Berghian-Grosan. Low-platinum catalyst based on sulfur doped graphene for methanol oxidation in alkaline media. Materials Today Energy 19 (2021) 100588.

Adina Stegarescu | Maria L. Soran | Ildiko Lung | Ocsana Opris | Simona Gutoiu | Cristian Leostean | Mihaela Diana Lazar | Irina Kacso | Teofil‑D. Silipas | Ovidiu Pana | Alin S. Porav. Nanocomposite based on Fe3O4/MnO2 for biodiesel production improving. Chemical Papers (2021) 75:3513–3520.

M. Stefan | C. Leostean | D. Toloman | A. Popa | S. Macavei | A. Falamas | R. Suciu | L. Barbu-Tudoran | O. Marincas | O. Pana. New emerging magnetic, optical and photocatalytic properties of Tb doped TiO2 interfaced with CoFe2O4 nanoparticles. Applied Surface Science 570 (2021) 151172.

Ispas George Marian | Craciunescu Izabell | Sebastian Porav | Turcu Rodica | Delia Gligor. New magnetic polymeric hybrid composite electrode material for amperometric nitrite sensor. International Journal of Environmental Analytical Chemistry.

Muresan-Pop Marieta | Macavei Sergiu | Turza Alexandru | Borodi Gheorghe. New solvates and a salt of the anti-HIV compound etravirine. Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 77 2021, 698-706.

Opriş Ocsana | Soran Maria-Loredana | Lung Ildiko | Stegarescu Adina | Guţoiu Simona | Podea Razvan | Podea Paula. Optimization of extraction conditions of polyphenols, antioxidant capacity and sun protection factor from Prunus spinosa fruits. Application in sunscreen formulation. Journal of the Iranian Chemical Society (2021)18:2625–2636.

Victor Constantin Marutoiu | Ioan Bratu | Olivia Florena Nemes | Constantin Marutoiu. Painting materials investigation from Dragu wooden church, Salaj county. Studia UBB Chemia, LXVI, 3, 2021, 225-238.

L. Mihaila | M. Unguresan | M. Rada | A. Popa | S. Macavei | H. Vermesan | S. Rada. Perspectives in the Recycling of High Sulphatized Electrodes from Lead Acid Batteries. Analytical Letters 54(9) (2021) 1414-1422.

Maria Suciu | Sebastian Porav | Teodora Radu | Marcela C. Rosu | Mihaela D. Lazar | Sergiu Macavei | Crina Socaci. Photodynamic effect of light emitting diodes on E. coli and human skin cells induced by a graphene-based ternary composite. Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology 223 (2021) 112298.

Iolanda-Veronica Ganea | Alexandrina Nan | Alexandra Ciorîță | Rodica Turcu | Călin Baciu. Responsiveness assessment of cell cultures exposed to poly(tartaric acid) and its corresponding magnetic nanostructures. Journal of Molecular Structure 2021, 1248, 131459.

Iolanda-Veronica Ganea | Alexandrina Nan | Rodica Turcu | Carmen Roba | Iulia A. Neamtiu | Călin BaciuStudy of Metal Ion Removal from Aqueous Systems Using Magnetic Nanostructures Based on Functionalized Poly(Benzofuran-co-Arylacetic Acid). Analytical Letters 54 (2021) 184-203.

Adina Stegarescu | Simona Guțoiu | Ildiko Lung | Ocsana Opris | Cristian Leoștean | Ovidiu Pană | Lucian Barbu | Maria-Loredana Soran. Synthesis and characterization of Fe@FePt@SiO2@NH2 nanoplatform for amino acids recognition. Journal of Nanoparticule Research.

Maria Stefan | Cristian Leostean | Ovidiu Pana | Maria Suciu | Adriana Popa | Dana Toloman | Sergiu Macavei | Constantin Bele | Flaviu Tabaran | Lucian Barbu-Tudoran. Synthesis and characterization of Fe3O4–ZnS:Mn nanocomposites for biomedical applications. Materials Chemistry and Physics 264 (2021) 124474.

Michalis Stavrou | Georgia Papaparaskeva | Aristeidis Stathis | Andreas Stylianou | Rodica Turcu | Theodora Krasia-Christoforou | Stelios Couris. Synthesis, characterization and nonlinear optical response of polyelectrolyte-stabilized copper hydroxide and copper oxide colloidal nanohybrids. Optical Materials 119 (2021) 111329.

A. Popa | D. Toloman | M. Stan | M. Stefan | T. Radu | G. Vlad | S. Ulinici | G. Baisan | S. Macavei | L. Barbu‑Tudoran | O. Pana. Tailoring the RhB removal rate by modifying the PVDF membrane surface through ZnO particles deposition. Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials 31, 2021, 1642-1652.

Maria-Loredana Soran | Ildiko Lung | Ocsana Opris | Otilia Culicov | Alexandra Ciorîţă | Adina Stegarescu | Inga Zinicovscaia | Nikita Yushin | Konstantin Vergel | Irina Kacso | Gheorghe Borodi. The Effect of TiO2 Nanoparticles on the Composition and Ultrastructure of Wheat. Nanomaterials, 2021, 11(12), 3413.

Lung Ildiko | Opriş Ocsana | Soran Maria-Loredana | Culicov Otilia | Ciorîţă Alexandra | Stegarescu Adina | Zinicovscaia Inga | Yushin Nikita | Vergel Konstantin | Kacso Irina | Borodi Gheorghe | Pârvu Marcel. The Impact Assessment of CuO Nanoparticles on the Composition and Ultrastructure of Triticum aestivum L.. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18, 6739.

C. Bidian | G. A. Filip | L. David | A. Florea | B. Moldovan | D. P. Robu | D. Olteanu | T. Radu | S. Clichici | D. R. Mitrea | I. Baldea. The impact of silver nanoparticles phytosynthesized with Viburnum opulus L. extract on the ultrastrastructure and cell death in the testis of offspring rats. Food and Chemical Toxicology, 2021, 150, 112053.

Dana Toloman | Adriana Popa | Manuela Stan | Maria Stefan | Grigore Vlad | Sorin Ulinici | Gabriela Baisan | Teofil Danut Silipas | Sergiu Macavei | Cristian Leostean | Stela Pruneanu | Florina Pogacean | Ramona Crina Suciu | Lucian Barbu-Tudoran | Ovidiu Pana. Visible-light-driven photocatalytic degradation of different organic pollutants using Cu doped ZnO-MWCNT nanocomposites. Journal of Alloys and Compounds 866 (2021) 159010.

Nekvapil, F. | Ganea, I-V | Ciorîță, A. | Hirian, R. | Ogresta, L. | Glamuzina, B. | Roba, C. | Cîntă Pînzaru, S. Wasted Biomaterials from Crustaceans as a Compliant Natural Product Regarding Microbiological, Antibacterial Properties and Heavy Metal Content for Reuse in Blue Bioeconomy: A Preliminary Study. Materials (2021), 14(16): 4558.

Bințințan, Vasile | Calborean, Adrian | Mocan, Mihaela | Macavei, Sergiu | Cordoș, Adrian | Ciuce, Cătălin | Bințințan, Adriana | Chira, Romeo | Nagy, Georgiana | Surlin, Valeriu | Timofte, Dan | Nickel, Felix | Mueller, Beat | Dindelegan, George | Ciuce, Constantin | Brad, Stelian | Murar, Mircea | Mocan, Bogdan. New inductive proximity sensor platform for precise localization of small colorectal tumors. Materials Science & Engineering C, 106, 2020, 110146.

Bitay, Enikő | Kiss-Pataki, Bernadeth | Indrea, Emil | Kacsó, Irén | Tolvay-Roșca, Ferenc | Bratu, Ioan | Veress, Erzsébet. Provenance study on a small selection of roman potshards (Tăşnad-sere site, Satu Mare county, Romania). STUDIA UBB CHEMIA, LXIV, 2, 2019, 483-497.

Bratu, I. | Nemeș, O. F. | Măruțoiu, V. C. | Kacsó, I. | Vlasin, D. Gh. Characterization of a Jesus Pantocrator Wooden Icon from Eighteen Century by Differential Scanning Calorimetry and Infrared and X-ray Fluorescence Spectroscopies. Analytical Letters 52:1, 45-53 (2019).

Bunge, Alexander | Porav, Alin Sebastian | Borodi, Gheorghe | Radu, Teodora | Pîrnău, Adrian | Berghian-Groșan, Camelia | Turcu, Rodica. Correlation between synthesis parameters and properties of magnetite clusters prepared by solvothermal polyol method. Journal of Materials Science 2019, 54(6), 2853-2875.

Constantinescu, Teodora | Lungu, Claudiu Nicolae | Lung, Ildiko. Lipophilicity as a Central Component of Drug-Like Properties of Chalchones and Flavonoid Derivatives. Molecules, 2019, 24, 1505.

Dehelean, A. | Popa, A. | Rada, S. | Suciu, R.C. | Stan, M. | Culea, E. Spectroscopic investigation of new manganese tellurite glasses synthesized by sol-gel method. Journal of Alloys and Compounds 801 (2019) 181-187.

Dippong, T. | Levei, E.A. | Cadar, O. | Goga, F. | Toloman, D. | Borodi, G. Thermal behavior of Ni, Co and Fe succinates embedded in silica matrix. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2019) 136:1587–1596.

Grad, Oana | Miheț, Maria | Dan, Monica | Blăniță, Gabriela | Radu, Teodora | Berghian-Groșan, Camelia | Lazăr, Mihaela D. Pt/UiO-66 Nanocomposites as Catalysts for CO2 Methanation Process. Journal of Nanoscience Nanotechnology 19 (2019) 3187 - 3196.

Grad, Oana | Miheț, Maria | Dan, Monica | Blăniță, Gabriela | Radu, Teodora | Berghian-Groșan, Camelia | Lazăr, Mihaela D. Au/reduced graphene oxide composites: eco-friendly preparation method and catalytic applications for formic acid dehydrogenation. Journal of Materials Science 54 (2019) 6991 - 7004.

Karabulut, M. | Popa, A. | Berghian-Grosan, C. | Ertap, H. | Yüksek, M. | Tokdemir Öztürk, S. | Ștefan, R. On the structural features of iron-phosphate glasses by Raman and EPR: Observation of superparamagnetic behavior differences in HfO2 or CeO2 containing glasses. Journal of Molecular Structure 2019, 1191, 59-65.

Liebscher, Jurgen. Chemistry of Polydopamine - Scope, Variation, and Limitation. European Journal of Organic Chemistry, 2019, 4976–4994.

Marutoiu, Constantin | Bratu, Ioan | Buta, Mircea Gelu | Nemes, Olivia Florena | Timbus (Monk Siluan), Sergiu Petru | Tanaselia, Claudiu | Simionescu, Andreea. Multidisciplinary Investigations of a Double Sided WoodenIcon from Nicula Monastery, Romania. REV.CHIM.(Bucharest), 70, 8, 2019, 2747-2752.

Mesaros, A. | Vasile, B.S. | Toloman, D. | Pop, O.L. | Marinca, T. | Unguresan, M. | Perhaita, I. | Filip, M. | Iordache, F. Towards understanding the enhancement of antibacterial activity in manganese doped ZnO nanoparticles. Applied Surface Science 471 (2019) 960-972.

Miheț, Maria | Grad, Oana | Blăniță, Gabriela | Radu, Teodora | Lazăr, Mihaela D. Effective Encapsulation of Ni nanoparticles in metal-organic frameworks and their application for CO2 methanation. International Journal of Hydrogen Energy 44 (2019) 13383 - 13396.

Muntean, C. M. | Biter, T.-L. | Bratu, I. | Toșa, N. Metallic surface dynamics of genomic DNA and its nitrogenous bases: SERS assessment and theoretical considerations. Journal of Molecular Modeling/J. Mol. Mod. 25 (2019): 162 (1-8).

Nan, Alexandrina | Filip, Xenia | Dan, Monica | Marincaș, Olivian. Clean production of new functional coatings of magnetic nanoparticles from sustainable resources. Journal of Cleaner Production, 210, 687-696, 2019.

Nan, Alexandrina | Ganea, Iolanda | Turcu, Rodica. Physicochemical properties of a new magnetic nanostructure based on poly(benzofurane-co-arylacetic acid). Analytical Letters, Vol. 52, No. 1, 27–36, 2019.

Nan, Alexandrina. New highly functionalized polymer from sustainable resources. The 18th Asian Chemical Congress (ACC), 8-12 decembrie 2019, Taipei, Taiwan.

Nekvapil, Fran | Aluaș, Mihaela | Barbu-Tudoran, Lucian | Suciu, Maria | Bortnic, Rareș-Adrian | Glamuzina, Branko | Pînzaru, Simona Cinta. From Blue Bioeconomy toward Circular Economy through High-Sensitivity Analytical Research on Waste Blue Crab Shells. ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 7, 16820−16827.

Nekvapil, Fran | Brezestean, Ioana | Tomsic, Sanja | Müller, Csilla | Chis, Vasile | Pînzaru,Simona Cinta. Microsphere packages of carotenoids: intact sea urchin eggs tracked by Raman spectroscopy tools. Photochem. Photobiol. Sci.,2019, 18, 1933.

Opriș, Ocsana | Ciorîță, Alexandra | Soran, Maria-Loredana | Lung, Ildikó | Copolovici, Dana | Copolovici, Lucian. Evaluation of the photosynthetic parameters, emission of volatile organic compounds and ultrastructure of common green leafy vegetables after exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Ecotoxicology 28 (2019) 631-642.

Rada, M. | Popa, A. | Rada, S. | Bot, A. | Culea, E. Recycled and vanadium-doped materials as negative electrode of the lead acid battery. Journal of Solid State Electrochemistry, 2019, 23, 2435–2445.

Rada, S. | Culea, E. | Rada, M. Microstructure and mechanical properties of stabilized zirconia ceramics. Dental Materials 35(S1) (2019) e32.

Rada, S. | Rada, M. | Erhan, R.V. | Bodnarchuk, V. | Barbu-Tudoran, L. | Culea, E. Heterogeneities in the silver oxide-lead-germanate glasses. Journal of Alloys and Compounds, vol. 770, pp. 395-404.

Rada, S. | Unguresan, M. | Rada, M. | Cuibu, D. | Zhang, J. | Pengfei, A. | Suciu, R. | Bot, A. | Culea, E. Manganese-Lead-Lead Dioxide Glass Ceramics as Electrode Materials. Journal of The Electrochemical Society, 166 (16) A3987-A3996 (2019).

Stan, Manuela | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Opriș, Ocsana | Leoștean,_x000D_ Cristian| Popa, Adriana | Covaciu, Florina| Lazăr, Mihaela Diana | Kacsó, Irina| Silipaș, Teofil-Danut| Porav, Alin Sebastian. Data on the removal of Optilan Blue dye from aqueous media using starch-coated green synthesized magnetite nanoparticles. Data in brief 25 (2019) 104165.

Stan, Manuela | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Opriș, Ocsana | Leoștean, Cristian | Popa, Adriana | Covaciu, Florina | Lazăr, Mihaela Diana | Kacsó, Irina | Silipaș, Teofil-Danut | Porav, Alin Sebastian. Starch-coated green synthesized magnetite nanoparticles for removal of textile dye Optilan Blue from aqueous media. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 100 (2019) 65–73.

Ștefan, Maria | Pană, Ovidiu | Leoștean, Cristian | Popa, Adriana | Toloman, Dana | Macavei, Sergiu | Lazăr, Diana | Barbu-Tudoran, Lucian. Morpho-structural and photocatalytic properties of SnO2 nanoparticles. Studia UBB Chemia, LXIV, 3, 2019, 99-109.

Suciu, R. C. | Zârbo, L. P. | Guyon, F. | Măgdaș, D. A. Application of three-dimensional fluorescence spectroscopy using the classical right angle technique in white wines classification. Scientific Report, (2019) 9:18250.

Susan-Resiga, Daniela | Socoliuc, V. | Bunge, A. | Turcu, Rodica | Vékás, L. From high colloidal stability ferrofluids to magnetorheological fluids: tuning the flow behavior by magnetite nanoclusters. Smart Materials and Structures 28 (2019) 115014.

Toloman, D. | Pană, O. | Ștefan, M. | Popa, A. | Leoștean, C. | Macavei, S. | Silipaș, D. | Perhaita, I. | Lazăr, M. D. | Barbu-Tudoran, L. Photocatalytic activity of SnO2-TiO2 composite nanoparticles modified with PVP. Journal of Colloid and Interface Science 542 (2019) 296–307.

Toth, Ildiko | Illes, Erzsebet | Szekeres, Marta | Zupko, Istvan | Turcu, Rodica | Tombacz, Etelka. Chondroitin-Sulfate-A-Coated Magnetite Nanoparticles: Synthesis, Characterization and Testing to Predict Their Colloidal Behavior in Biological Milieu. International Journal of Molecular Science 20 (2019) 4096.

Vasilescu, C. | Todea, A. | Nan, A. | Cȋrcu, M. | Turcu, R. | Benea, I.-C. | Peter, F. Enzymatic synthesis of short-chain flavor esters from natural sources using tailored magnetic biocatalysts. Food Chemistry, 296, 1-8, 2019.

Voica, Cezara | Măgdaș, Alina | Lazăr, Diana | Lung, Ildiko Removal of Metals from Water Using Platinum Nanostructured Carbon Composites. Analytical Letters 2019, 52, 1, 201–212.

Bratu, I. | Nemeș, O. F. | Maruțoiu, V. C. | Kacso, | Vlasin, D. Gh. Characterization of a Jesus Pantocrator Wooden Icon from Eighteen Century by Differential Scanning Calorimetry and Infrared and X-ray Fluorescence Spectroscopies. Analytical Letters.

Chicinaş, H.F. | Marinca, T.F. | Mesaroş, A. | Götze, P. | Eckert, A. | Stoian, G. | Leoştean, C. | Pană, O. | Lupu, N. | Popa, C.O. Preparation and characterisation of WC-10Co powders obtained by aqueous milling. Ceramics International, Volume: 44, Issue: 18, Pages: 22935-22942.

Cîrcu, Monica | Bunge, Alexander | Vasilescu, Corina | Porav, Sebastian | Nan, Alexandrina. Non-catalytic, solvent-free synthesis of poly(tartronic-co-glycolic acid) as a versatile coating for different surfaces. Polymer International 2018, Vol. 67, 212-219.

Cîrcu, Monica | Filip, Claudiu. Closer to Polydopamine structure: new insights from a combined 13C/1H/2H solid-state NMR study on deuterated samples. Polymer Chemistry 2018, 9, 3379.

Cîrcu, Monica | Radu, Teodora | Porav, Sebastian | Turcu, Rodica. Surface functionalization of Fe3O4@SiO2 core-shell nanoparticles with vinylimidazole-rare earth complexes: Synthesis, physico-chemical properties and protein interaction effects. Applied Surface Science 2018, 453, 457-463.

Dipponga, Thomas | Toloman, Dana | Levei, Erika-Andrea | Cadar, Oana | Mesaroș, Amalia. A possible formation mechanism and photocatalytic properties of CoFe2O4/PVA-SiO2 nanocomposites. Thermochimica Acta 2018, 666, 103–115.

Gavrea, Radu | Leoștean, Cristian | Coldea, Marin | Isnard, Olivier | Pop, Viorel | Benea, Diana. Effects of Co for Mn substitution on the electronic properties of Mn2-xCoxVAl as probed by XPS. Intermetallics 2018, 93, 155-161.

Gilea, Diana | Radu, Teodora | Muresanu, Mihaela | Carja, Gabriela. Plasmonic photocatalysts based on silver nanoparticles - layered double hydroxides for efficient removal of toxic compounds using solar light. Applied Surface Science: 444, 407-413.

Illés, Erzsébet | Szekeres, Márta | Tóth, Ildikó Y. | Szabó, Ákos | Iván, Béla | Turcu, Rodica| Vékás, Ladislau | Zupkó, István | Jaics, György | Tombácz, Etelka. Multifunctional PEG-carboxylate copolymer coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles for biomedical application. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2018, 451, 710-720.

Ispas, George-Marian | Crăciunescu, Izabella | Porav, Sebastian | Turcu, Rodica | Gligor, Delia. New type of electrode material based on magnetic nanoparticles withhigh potential applicability in electrochemical sensors for nitritedetection. Sensors and Actuators 2018, A276, 43–51.

Leoștean, Cristian | Pană, Ovidiu | Ștefan, Maria | Popa, Adriana | Toloman, Dana | Șenilă, Marin | Guțoiu, Simona | Macavei, Sergiu. New properties of Fe3O4@SnO2 core shell nanoparticles following interface charge/spin transfer. Applied Surface Science 2018, 427, 192–201.

Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Opriş, Ocsana | Stan, Manuela | Bele, Constantin. Microwave irradiation effect on polyphenol content and antioxidant activity of basil. Studia UBB Chemia 2018, LXIII, 3, 87-94.

Lung, Ildikó | Soran, Maria-Loredana | Stan, Manuela | Opriș, Ocsana | Copaciu, Florina | Ștefan, Maria | Lazăr, Mihaela Diana | Leoștean, Cristian | Porav, Alin Sebastian. Green synthesized Fe3O4 nanoparticles for Lanasyn red azo dye removal from aqueous solutions. Revue Roumaine de Chimie 2018, 63(10), 965-970.

Lung, Ildiko | Stan, Manuela | Opriș, Ocsana | Soran, Maria-Loredana | Senila, Marin | Ștefan, Maria. Removal of Lead(II), Cadmium(II), and Arsenic(III) from Aqueous Solution Using Magnetite Nanoparticles Prepared by Green Synthesis with Box–Behnken Design. Analytical letters 2018, 51, 2517-2529.

Macavei, Sergiu | Rada, Marius | Zagrai, Mioara | Rada, Simona | Bodnarchuk, Victor | Bălan, Radu | Erhan, Raul. Spectroscopic Characterization of a Lead–Lead Dioxide Automobile Battery. Analytical Letters, 1-11.

Măgerușan, Lidia | Pogăcean, Florina | Coroș, Maria | Socaci, Crina | Pruneanu, Stela | Leoștean, Cristian | Pană, Ioan Ovidiu. Green methodology for the preparation of chitosan/carbon based nanomaterial through electrochemical exfoliation and its applicability in Sunset Yellow detection. Electrochimica Acta 2018, 283, 578-589.

Maruțoiu, Olivia Florena | Bratu, Ioan | Maruțoiu, Constantin | Postolache, Dana Luminița | Dragomir, Mihai | Tanaselia, Claudiu | Garabagiu, Sorina. Scientific investigations of Royal Gates from the wooden church of Petrindu, Salaj County, Romania. X-Ray Spectrometry 2018, 47(2), 176-185.

Nemeș, Olivia Florena | Bratu, Ioan | Maruțoiu, Constantin | Kacso, Irina | Miclăuș, Maria | Mihali, Dimitrie | Badea, Delia Nica. Spectroscopy Investigation of Triptych Icon from the Borsa Church, Maramures County. Revista de Chimie 2018, 69(1), 76-79.

Petran, Anca | Hadade, Niculina D. | Filip, Claudiu | Filip, Xenia | Bende, Attila | Popa, Adriana | Liebscher, Jürgen. Poly[3,4-dihydroxybenzhydrazide]: A Polydopamine Analogue?. Macromolecular Chemistry and Physics 2018, 19; 10; 1700564.

Petran, Anca | Radu, Teodora | Borodi, Gheorghe | Nan, Alexandrina | Suciu, Maria | Turcu, Rodica. Effects of rare earth doping on multi-core iron oxide nanoparticles properties. Applied Surface Science 2018, 428, 492–499.

Popa, A. | Stan, M. | Toloman, D. | Porav, S.A. | Ștefan, R. | Vodnar, D.C. | Silipaș, T.D. The influence of Cu2+ doping level on the properties of ZnO loaded with Ag nanoparticles. Romanian Journal of Physics 2018, Vol. 63, Nr. 5–6, 1–12.

Popa, Adriana | Ștefan, Maria | Toloman, Dana | Pană, Ovidiu | Mesaroș, Amalia | Leoștean, Cristian | Macavei, Sergiu | Marincaș, Olivian | Suciu, Ramona | Barbu-Tudoran, Lucian. Fe3O4-TiO2: Gd nanoparticles with enhanced photocatalytic activity and magnetic recyclability. Powder Technology 2018, 325, 441–451.

Rada, Marius | Zhang, Jing | Zhongua, Wu | Zagrai, Mioara | Măgerușan, Lidia | Rada, Simona. Spectroscopic Characterization of Dental Ceramics Composed of Yttrium-Stabilized Zirconium. Analytical Letters, 51, 16, 2542-2548.

Rada, S. | Cuibus, D. | Vermeșan, H. | Rada, M. | Culea, E. Structural and electrochemical properties of recycled active electrodes from spent lead acid battery and modified with different manganese dioxide contents. Electrochimica Acta 2018, 268, 332-339.

Rada, S. | Culea, E. | Rada, M. Novel ZrO2 based ceramics stabilized by Fe2O3, SiO2 and Y2O3. Chemical Physics Letters 2018, 696, 92-99.

Rada, S. | Zagrai, M. | Rada, M. | Măgerușan, L. | Popa, A. | Suciu, R. | Macavei, S. | Suciu, M. Structure, electrochemical characterization and the role of copper oxide in lead-lead dioxide glasses and vitroceramics. Journal of Non-Crystalline Solids 2018, 491, 55–63.

Simu, Meda-Romana | Páll, Emőke | Radu, Teodora | Miclăuș, Maria | Culic, Bogdan | Mesaros, Anca-Ștefania | Muntean, Alexandrina | Filip, Gabriela Adriana. Development of a novel biomaterial with an important osteoinductive capacity for hard tissue engineering. Tissue and Cell, 52, 101-107.

Ștefan, Maria | Popa, Adriana | Pană, Ovidiu | Leoștean, Cristian | Toloman, Dana | Lazăr, Diana | Pogăcean, Florina | Macavei, Sergiu | Guțoiu, Simona. Efficient photocatalytic removal of RhB using magnetic Fe3O4–SnO2 nanocomposites containing Sn2+ interstitial impurities. Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2018, 29, 14132–14143.

Ștefan, Răzvan | Karabulut, Mevlut | Popa, Adriana | Culea, Eugen | Bolunduț, Liviu | Olar, Loredana | Păscuță, Petru. A spectroscopic study of the influence of CuO addition on the ZnO-TeO2 glass and glass ceramics. Journal of Non-Crystalline Solids 2018, 498, 430–436.

Szekeres, Edina | Chiriac, Cecilia Maria | Baricz, Andreea | Szőke-Nagy, Tiberiu | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Rudi, Knut | Dragoș, Nicolae | Coman, Cristian. Investigating antibiotics, antibiotic resistance genes, and microbial contaminants in groundwater in relation to the proximity of urban areas. Environmental Pollution 2018, 236, 734-744.

Szekeres, Edina | Chiriac, Cecilia Maria | Baricz, Andreea | Szőke-Nagy, Tiberiu | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Rudi, Knut | Dragoș, Nicolae | Coman, Cristian. Investigating antibiotics, antibiotic resistance genes, and microbial contaminants in groundwater in relation to the proximity of urban areas. Environmental Pollution 2018, 236, 734-744.

Tripon, Carmen | Dădârlat, Dorin | Crăciunescu, Izabell. Photothermoelectric (PTE) detection of magnetic phase transitionsbased on liquid thermoelectric (LTE) materials as sensors, Advanced Topics in Optoelectronics. Microelectronics and Nanotechnologies IX, 10977, 2018.

Vasilescu, Corina | Latikka, M. | Knudsen, K. D. | Garamus, V. M. | Socoliuc, V. | Turcu, Rodica | Tomba, Etelka | Susan-Resiga, Daniela| Ras, R. H. A. | Vékás, L. High concentration aqueous magnetic fluids: structure, colloidal stability, magnetic and flow properties. Soft Matter 2018, 14, 6648.

Vostinaru, Oliviu | Dinte, Elena | Soran, Maria-Loredana | Lung, Ildiko | Opriș, Ocsana | Mogoșan, Cristina. Evaluation of the Anti-Gout Potential of Calluna vulgaris L. (Ericaceae) in Rats. Records of Natural Products 2018, 12:5, 432-444.