1949 – la Bucureşti se înfiinţează Secţia de Fizică a Academiei Române;

1950 – la Cluj-Napoca ia naştere Secţia de Fizică a Filialei Academiei Române;

1956 – la Bucureşti Măgurele se fondează Institutul de Fizică Atomică (IFA), iar Secţia de Fizică din Cluj a Academiei devine filială a IFA Bucureşti;

1970 – Secţia IFA din Cluj devine unitate cu gestiune economică proprie sub denumirea de Institutul de Izotopi Stabili, având ca obiect de activitate efectuarea de cercetări şi dezvoltarea de tehnologii privind producerea de apă grea, izotopi stabili, proiectarea şi producerea de aparatură ştiinţifică pentru aplicaţiile izotopilor stabili;

1977Institutul de Izotopi Stabili îşi schimbă denumirea în Institutul de Tehnologie Izotopică şi Molecularǎ ITIM Cluj-Napoca, unitate cu personalitate juridică, în subordinea Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară;

1999 – prin reorganizarea ITIM Cluj-Napoca ia fiinţă Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca (HG 408/1999);

2005 – INCDTIM Cluj-Napoca este reacreditat ca Institut Naţional de Cercetare Dezvoltare (HG 1401/2005);

2008 – INCDTIM Cluj-Napoca este reacreditat şi atestat ca Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare (Decizia ANCS NR. 9634/2008).

2009INCDTIM Certificat conform SR EN ISO/9001/2008 şi Laboratorul de Spectrometrie de Masa, Cromatografie și Fizica Ionilor – Acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025/2005, Certificat Acreditare Nr. LI 1035/21.10.2014 emis de Asociatia de Acreditare din Romania– RENAR

2010 – sărbătoarea a 60 ani de existență ;

2011 – evaluarea instituţională, se obţine calificativ A+;

2013 – INCDTIM Recertificat conform SR EN ISO/9001/2008;

2014 – Proiectarea și începerea construcţiei Centrului de cercetare şi tehnologii avansate pentru energii alternative – CETATEA;
Laboratorul de Spectrometrie de Masă, Cromatografie şi Fizica Ionilor şi Laboratorul de Spectroscopie RMN, acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025/2005, Certificat Acreditare Nr. LI 1035/21.10.2014 emis de Asociaţia de Acreditare din România – RENAR (recunoscută ca Organism de Acreditare prin OMIR 354/12.06.2003)

2015 – Finalizarea construcției Centrului de cercetare şi tehnologii avansate pentru energii alternative – CETATEA, achiziția și montarea echipamentelor.

INCDTIM este astăzi un institut naţional cu capital integral de stat, ce oferă o gamă largă de servicii şi produse în cercetare, dezvoltare şi inovare, iar prin capitalul uman şi infrastructura ştiinţifică deţinută, INCDTIM ocupă o poziţie importantă între cele mai semnificative institute de cercetare din România.