Grid-ul este o infrastructură software-hardware care furnizează acces nelimitat la resurse de tip computațional – putere de calcul și capacitate de stocare – prin folosirea unui set de standarde și protocoale. (Wolfgang Gentzsch)

Grid Computing este un domeniu științific de importanță majoră în România. La ora actuală există în țara noastră opt site-uri Grid dedicate colaborării cu centrul de cercetare nucleară CERN Geneva.

Site-ul RO-14-ITIM are o importanță majoră, fiind singurul site funcțional la nivelul zonei de nord-vest a României. Începând cu anul 2009 Centrul Grid RO-14-ITIM a fost integrat în Federația Română Tier 2, fiind înregistrat în structurile europene în site-ul gocdb.egi.eu. fiind astfel stabilite direcții importante de dezvoltare ȋn domeniul stocării și procesării datelor.

Prin infrastructura pe care o asigură, centrul Grid este un important instrument de potențare a activităților științifice la nivel intern, regional și național. Centrul Grid asigură o deschidere largă către mediul de cercetare internațional având o utilitate multidisciplinară, asigurȃnd premisele pentru:

  • creșterea numărului de cercetători și ingineri IT din cadrul institutului și atragerea de tineri pentru activitatea de CDI;
  • facilitarea accesului la infrastructuri de cercetare performante prin participarea la mari infrastructuri internaționale de cercetare;
  • integrarea personalului de cercetare ȋn comunitatea ștințifică internațională prin asigurarea mobilității internaționale, organizarea și participarea la conferințe științifice internaționale.

Între domeniile prioritare care beneficiază de avantajele complexe ale procesării performante de date se numără fizica particulelor, bioinformatica și nanotehnologia, teoria pământului, chimia elementelor, urmate de altele nu mai puțin importante cum ar fi ingineria, mediul, educația și training-ul, economia.

Pe lângă colaborarea site-ului Grid RO-14-ITIM cu organizația virtuală ATLAS de la CERN Geneva, facilitățile centrului Grid sunt utilizate de numeroase grupuri de cercetare din INCDTIM și de către partenerii acestora ȋn cadrul proiectelor derulate.

Principalul utilizator al site-ului Grid RO-14-ITIM este organizația virtuală ATLAS ȋn cadrul Colaborării internaționale a experimentului ATLAS de la LHC-CERN Geneva, de la înființare fiind prelucrate peste 11,5 milioane de job-uri ATLAS (accounting.egi.eu).

Centrul Grid al INCDTIM ca parte a clusterului național RO-LCG pune la dispoziția membrilor clusterului resursele sale de calcul și stocare. Sistemul de calcul de înaltă performaţă (HPC) este pus la dispoziția Laboratorului de calcul paralel în domeniul biomolecular și nano-structuri din INCDTIM, doar ȋn anul 2022 fiind prelucrate peste 6.000 job-uri utilizând programe specifice de modelare și simulare.