Inginerie cuantică

Tematici iniţiate / dezvoltate

 • Sisteme cu moduri Majorana ca platforme pentru informație cuantică
 • Modelarea funcționării qubiților supraconductori
 • Investigarea ab initio a proprietăților aluminiului granular utilizat în fabricarea superinductorilor folosiți în qubiți cu arhitectura de tip fluxonium
 • Sisteme optice pentru distribuție de chei cuantice
 • Mecanica cuantică nehermitică
 • Software cuantic
 • Dicalcogenuri bidimensionale ale metalelor de tranziție

Expertiză

 • Transport cuantic
 • Analiza proprietăților electronice ale sistemelor solide și moleculare
 • Fizica solidelor topologice
 • Laseri, optica cuantică

Lider de Echipă

Dr. Liviu Petre ZÂRBOCercetător Științific I
Domeniu de expertiză: Fizica stării condensate, Chimie cuantică.

Membri:

Dr. Luiza Tania BUIMAGĂ-IARINCACercetător Științific II
Domeniu de expertiză: Fizică atomică și moleculară, Chimie teoretică, Chimie fizică.

Dr. Adrian CĂLBOREANCercetător Științific I
Domeniu de expertiză: Analiza electrochimică PEIS a bateriilor plumb-acid, Chimie fizică, Senzoristica, Modelări procese electronice, Nanolitografie prin DPN, Analize de suprafețe prin AFM.

Drd. Levente MÁTHÉCercetător Științific
Domeniu de expertiză: Mecanică cuantică, Fizică statistică, Electrodinamică.

Dr. Cristian MORARICercetător Științific I
Domeniu de expertiză: Chimie computațională și Nanotehnologie, Fizica corpului solid, Stocare de energie, Programare și modelare numerică.

Dr. Ancuța-Teodora MURARIUInginer de Dezvoltare Tehnologică II
Domeniu de expertiză: Optică, Comunicații cuantice.

Drd. Larisa Milena PIORAȘ-TIMBOLMASAsistent Cercetător
Domeniu de expertiză: Fizică moleculară, Chimie fizică.

Dr. Doru Cristian STICLEŢCercetător Științific III
Domeniu de expertiză: Fizica corpului solid, Fizică mezoscopică, Supraconductivitate, Transport cuantic, Efecte topologice în materia condensată.

Dr. Carmen TRIPONCercetător Științific II
Domeniu de expertiză: Fizică atomică, moleculară şi chimică.

Dr. ing. Cristian TUDORANInginer de Dezvoltare Tehnologică I
Domeniu de expertiză: Circuite electronice pentru comunicaţii cuantice.

Adsorption parameters for organic/magnetic molecules on metallic surfaces

The characteristics of interaction between transition-metal molecules and metallic surfaces ware detailed as resulted from DFT calculations. Van der Waals interactions as well as the strong correlation in 3d orbitals of transition metals is taken into account in all calculations. We showed that the interaction between the transition metal and surface is the result of a combination between the dispersion interaction, charge transfer and weak chemical interaction. The detailed analysis of the physical properties, such as dipolar and magnetic moments and the molecule–surface charge transfer, analyzed for different geometric configurations allows us to propose qualitative models, relevant for the understanding of the self-assembly processes and related phenomena.

[1] L. Buimaga-Iarinca, C. Morari, Scientific Reports | (2018) 8:12728 | doi:10.1038/s41598-018-31147-5
[2] L. Buimaga-Iarinca, C. Morari, Beilstein J. Nanotechnol | (2019) 10:706–717|doi: 10.3762/bjnano.10.70
[3] L. Buimaga-Iarinca, C. Morari, Nanotechnology | (2019) 30:045204|doi:10.1088/1361-6528/aaed75


Topological phase-diagram for magnetic impurities adsorbed on NiSe2 surfaces

Recent experimental studies have found that magnetic impurities deposited on superconducting monolayer NbSe2 generate coupled Yu-Shiba-Rusinov bound states. In this context, we considered ferromagnetic chains of impurities which induce a Yu-Shiba-Rusinov band and harbor Majorana bound states at the chain edges. We found that these topological phases are stabilized by strong Ising spin-orbit coupling in the monolayer and estimated the conditions under which Majorana phases appear as a function of distance between impurities, impurity spin projection, orientation of chains on the surface of the monolayer, and strength of magnetic exchange energy between impurity and superconductor.

[1] D. Sticleț, C. Morari, Phys. Rev. B | (2019) 100:075420 | doi: 10.1103/physrevb.100.075420