Control intern

Implementarea Sistemului de control intern managerial (SCIM)

 

Ce este „controlul intern  managerial (CIM)”?

O componentă integrantă a managementului organizației, care vizează toate nivelurile de conducere și toate activitățile, având ca finalitate atingerea următoarelor obiective:

 • Funcționarea eficientă a institutului;
 • Utilizarea informațiilor (interne și externe) fiabile: corecte, complete și la momentul oportun;
 • Conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne.

Cum se implementează SCIM?

SCIM se implementează prin standarde, care definesc un minim de reguli de management ce trebuie respectate în cadrul institutului;

Ce vizează, în principal, SCIM?

SCIM include toate structurile organizatorice, metodele și procedurile de lucru și nu se rezumă doar la activități de inspecție și verificare;

SCIM: facultativ sau cu caracter de obligativitate?

SCIM este un angajament asumat al României în cadrul capitolului 28 „Control financiar” de negociere cu Uniunea Europeană;

SCIM îndeplinește prevederile Ordinului SGG nr. 600/2018.

Beneficii principale aduse INCDTIM:

 • O mai bună utilizare a resurselor institutului și corelarea  cu obiectivele acestuia;
 • Flux informațional îmbunătățit, cu accent pe circuitul documentelor;
 • Monitorizarea continuă a performanțelor institutului;
 • Identificarea și gestionarea riscurilor privind funcționarea institutului;
 • Standardizarea și o mai mare predictibilitate a acțiunilor;
 • Responsabilizarea conducerii și a personalului de execuție.

Baza legală:

 • OG nr. 119/1999  privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
 • Legea nr. 206/2004  privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare

Decizie şi Regulament Comisia de Monitorizare (HYPERLINK)

Decizie şi Regulament Subcomisia de Gestionarea Riscurilor (HYPERLINK)

Decizie şi Regulament Comisia de Etică (HYPERLINK)