Dr. ec. Felicia Diana NICOARĂ

Director Economic

Dr. Dana Alina MĂGDAȘ

Şef Departament Spectrometrie de Masă, Cromatografie şi Fizica Aplicată

Dr. Dana-Aurica TOLOMAN

Şef Departament Fizica Sistemelor Nanostructurate

Dr. Ioan TURCU

Şef Departament Fizica Moleculară şi Biomoleculară

Dr. József-Zsolt SZÜCS-BALÁZS

Şef Departament Fizica şi Tehnologia Izotopilor

Dr. ing. Emanoil SURDUCAN

Director Centru de Cercetări și Tehnologii Avansate pentru Energii Alternative

Ing. Ioan MIŞAN

Şef Atelier Microproducţie