Solicitare informaţii de interes public

Accesul liber și neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Legislația aplicabilă

Formulare

Lista documente de interes public emise de INCDTIM

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcționarea INCDTIM
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al INCDTIM
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea INCDTIM şi ale functionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet
e) sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil
f) programele şi strategiile proprii
g) lista cuprinzând documentele de interes public
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
i) modalitățile de contestare a deciziei INCDTIM în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Contact

Persoană responsabilă: Ismail Paula
Adresă: Str. Donat Nr. 67-103, 400293 Cluj-Napoca, România
Telefon: +40 264 58 40 37
Email: itim@itim-cj.ro