Centrul de Transfer Tehnologic INCDTIM Cluj-Napoca se vrea o punte de legătură între cercetarea desfășurată în INCDTIM și o comunitate globală de antreprenori, investitori și organizații din industrie.

Scopul CTT este valorificarea prin transfer tehnologic a rezultatelor cercetării și inovării cu caracter aplicativ din INCDTIM către mediul privat.

Obiectivul general: Creșterea veniturilor realizate din comercializarea rezultatelor cercetării cu accent pe creșterea numărului de licențe acordate.

Obiective:

  • Intensificarea și diversificarea activității de promovare a rezultatelor CDI către mediul privat,
  • Stimularea ofertării de rezultate transferabile de la cercetători spre CTT,
  • Dezvoltarea continuă a portofoliului de active necorporale asociate drepturilor de proprietate intelectuală,
  • Extinderea nivelului de cunoștințe și abilități în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală,
  • Asigurarea suportului de specialitate necesar echipelor CDI implicate în activitățile clusterelor de inovare unde INCDTIM este membru.

Prin activitățile noastre, facilităm:

Colaborări pe termen lung între institut și organizații din industrie prin cercetare contractuală

Cercetare orientată către industrie/mediul privat/mediul de afaceri

Soluții pentru:

Industria agroalimentară

Sănătate și farma

Mediu și tehnologii curate

Materiale avansate

Expertiza noastră este dobândită în mulți ani de cercetare și este validată de rezultatele obținute în cadrul colaborărilor cu beneficiarii noștri – companii cu care INCDTIM stabilește relații contractuale și care beneficiază direct de rezultatele și expertiza noastră prin înglobarea lor în produse și servicii inovative destinate pieței sau pentru a-și satisface nevoile de dezvoltare strategică.

Analiză şi caracterizare

Sinteză şi fabricaţie