Centrul de Informare Tehnologică INCDTIM Cluj-Napoca se vrea o punte de legătură între cercetarea desfășurată în INCDTIM și o comunitate globală de antreprenori, investitori și organizații din industrie.

Scopul CIT este valorificarea prin transfer tehnologic a rezultatelor cercetării și inovării cu caracter aplicativ din INCDTIM către mediul privat.

Prin activitățile noastre, facilităm:

  • Colaborări pe termen lung între institut și organizații din industrie prin cercetare contractuală
  • Cercetare orientată către industrie/mediul privat/mediul de afaceri

Soluții pentru:

Expertiza noastră este dobândită în mulți ani de cercetare și este validată de rezultatele obținute în cadrul colaborărilor cu beneficiarii noștri – companii cu care INCDTIM stabilește relații contractuale și care beneficiază direct de rezultatele și expertiza noastră prin înglobarea lor în produse și servicii inovative destinate pieței sau pentru a-și satisface nevoile de dezvoltare strategică.