Departamente

Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizica aplicată

Fizica moleculară şi biomoleculară

Fizica sistemelor nanostructurate.

Fizica şi tehnologia izotopilor